haalbaarheid
0. UBI: Introductie en samenvatting
21 oktober 2018 Florie Barnhoorn

Introductie en samenvatting van de onderwerpen uit het rapport 'De stand van zaken rond het basisinkomen in Groot Brittannië. Is de tijd rijp voor invoering?', die de komende dagen op deze plek gepubliceerd zal worden.
Lees verder

Lees verder