haalbaarheid
1. UBI: Beleidsdiscussies
23 oktober 2018 Florie Barnhoorn

Het eerste hoofdstuk van 'Stand van zaken rond het universeel basisinkomen (ubi) in Groot-Brittannië' bevat een inleiding over beleidsdiscussies betreffende dit instrument.
Lees verder

Lees verder