Het beperkte nut van experimenten met basisinkomen
11 juli 2021 Reyer Brons

Wereldwijd zijn er meer dan twintig experimenten rond basisinkomen gestart, waarvan een deel nog loopt. Bij geen enkel experiment tot nu toe zijn negatieve uitkomsten gebleken. Bestaanszekerheid neemt toe, evenals levensgeluk, gezondheid en vertrouwen. Kleine criminaliteit neemt af. Bij de arbeidsparticipatie zijn wisselende resultaten, maar met tot nu toe vrij kleine effecten.
Lees verder

Lees verder
Een beleidstheorie voor het basisinkomen
25 juli 2018 Peter van Hoesel

Om tot betere experimenten te kunnen komen en een beeld te hebben bij de aanpak van voorgenomen experimenten, is een
Lees verder

Lees verder
Hoe komen we tot een goede aanpak van experimenten met basisinkomen?
3 mei 2018 Reyer Brons

Om tot betere experimenten te kunnen komen en een beeld te hebben bij de aanpak van voorgenomen experimenten, is een
Lees verder

Lees verder