Een liberaal pleidooi voor een garantiestelsel als basis voor economie en burger
23 april 2018 Redactie Website

Er moet een garantiestelsel komen dat voorziet in een eerlijke verdeling van de opbrengst van het lopende economische jaar. Een
Lees verder

Lees verder