Uitgebreide literatuurlijst over Basisinkomen
3 juni 2016 Redactie Website

In de loop der jaren is er veel geschreven over Basisinkomen, maar een uitgebreide literatuurlijst ontbreekt voor Nederland. Voor het Engelstalige
Lees verder

Lees verder