Basisbanen, het helpt een beetje maar lang niet genoeg.
27 december 2020 Reyer Brons

Basisinkomen is de beste methode om iedereen bestaanszekerheid te geven. Basisbanen zijn prachtig om mensen die lastig aan de slag kunnen komen maar dat wel graag willen, daarmee te helpen. Maar het vergt een nieuwe sociale bureaucratie. En het helpt niet voor ongeveer 1 miljoen mensen.
Lees verder

Lees verder