Zou GRATIS, misschien goedkoper kunnen zijn?
20 maart 2022 Willem de Graaff

Willem las over zorgmijders omdat mensen geen geld hebben om het eigen risico te betalen. Hij berekent met de natte vinger dat de hoger zorgkasten die je bespaart door het eigen risico af te schaffen, voldoende zijn om 75 jaar lang het eigen risico te kunnen betalen.
Lees verder

Lees verder
eigen risico
Schaf het eigen risico af!
4 september 2017 Joop Böhm

“De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen,” betoogt Joop Böhm. “En dat gebeurt nu niet. Het eigen risico in
Lees verder

Lees verder