Heeft basisinkomen invloed op migratiestromen? Drie dilemma’s.
11 april 2021 Bert Vos

Vaak hoor je de vraag of we met basisinkomen niet een instroom van onder meer economische vluchtelingen en ongewenste emigratie bevorderen. Bert Vos filosofeerde daarover en kwam na wat leeswerk op het internet enkele dilemma’s tegen over: Basisinkomen, immigratie en emigratie.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen bevordert ongewenste emigratie
17 november 2020 Redactie Website

De financiering van de meerkosten van basisinkomen kan geheel of gedeeltelijk anders lopen dan via de inkomstenbelasting, denk aan omzet, vermogen, transacties, onttrokken waarde. Ook kunnen eisen gesteld worden aan de woonplaats van degenen die Nederlands basisinkomen ontvangen.
Lees verder

Lees verder
Alleen Nederland is te klein voor basisinkomen
14 november 2020 Redactie Website

Het mooiste is als basisinkomen wereldwijd wordt ingevoerd. Zolang dat niet kan moeten we regelingen treffen voor immigratie en emigratie.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen brengt in arme landen meer welvaart
28 oktober 2020 Redactie Website

Basisinkomen brengt in arme landen meer welvaart, betere gezondheid meer en beter voedsel. Daardoor ook minder behoefte om veel kinderen te krijgen. Ook de druk om te emigreren naar meer welvarende landen zal dan afnemen.
Lees verder

Lees verder