Werken aan een ‘Toekomst zonder armoede’. Verschuivingen aan het einde van mei.
31 mei 2020 Redactie Website

De VBi volgt de ontwikkelingen in Nederland en ook binnen politieke partijen die actief toewerken naar  het agenderen van basisinkomen in de verkiezingsprogramma's voor de Tweede Kamer. In de afgelopen week zijn er wat ontwikkelingen geweest op dit terrein.
Lees verder

Lees verder
Nederlandse lokale experimenten met verruimde bijstand
26 januari 2019 Reyer Brons

Overal zien we experimenten en pilots in de richting van basisinkomen en zaken die je kunt zien als aanzet tot basisinkomen.
Lees verder

Lees verder
Kenmerken voor een overzicht van experimenten, pilots en aanzetten richting basisinkomen
21 december 2018 Redactie Website

Over de hele wereld zien we experimenten in de richting van basisinkomen, pilots om de mogelijkheden tot invoering te verkennen
Lees verder

Lees verder
Strategische opties voor de invoering van basisinkomen
4 november 2018 Reyer Brons

Invoeren van basisinkomen kan in één keer met een grote stap, of meer geleidelijk door zaken aan te passen of
Lees verder

Lees verder
Over zin en onzin van pilots met het basisinkomen
15 oktober 2018 Redactie Website

Hebben we nieuwe pilots of experimenten nodig om aan te tonen dat een onvoorwaardelijk basisinkomen een goed idee is? Nee,
Lees verder

Lees verder
juiste vragen
Experimenten met een basisinkomen: hulp of hindernis?
22 juli 2018 Florie Barnhoorn

Als je niet de juiste vragen stelt bij een experiment met een basisinkomen, kunnen slecht opgezette proefprojecten zelfs een negatief effect hebben.
Lees verder

Lees verder
Het gedoe rond het Finse experiment, de sociale media en hoe nu verder
28 april 2018 Reyer Brons

Veel misplaatste vreugde op sociale media na het besluit het Finse experiment met regelarme bijstand niet te verlengen. Lastig, die
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen, asociaal of onbetaalbaar?
7 december 2017 Reyer Brons

Basisinkomen is asociaal of onbetaalbaar. Deze simpele uitspraak is voor veel tegenstanders van basisinkomen voldoende om het gesprek over basisinkomen
Lees verder

Lees verder
Het mag geen basisinkomen heten: Experimenten met de bijstand
6 september 2017 Redactie Website

Het debat over experimenten met de bijstand begon al in 2015. Vorig jaar kregen een aantal gemeenten het recht om
Lees verder

Lees verder
Experimenten met de bijstand in Nederland – Sjir Hoeijmakers
27 mei 2017 Sjir Hoeijmakers

Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Basisinkomen op 7 mei 2017 gaf Sjir Hoeijmakers een presentatie over de
Lees verder

Lees verder
Sjir Hoeijmakers over status experimenten basisinkomen
18 mei 2017 Sjir Hoeijmakers

Sjir Hoeijmakers  verteld over status experimenten basisinkomen op de ledenvergadering van mei 2017. Niet echt experimenten met basisinkomen,  maar met
Lees verder

Lees verder
De Politieke Haalbaarheid van het Basisinkomen in Nederland
6 november 2016 Reyer Brons

De invoering van een onvoorwaardelijk basisinkomen in Nederland is nog ver weg. Ondanks de publieke aandacht zijn er geen aanwijzingen
Lees verder

Lees verder
Betrokkenen kritisch over het Ontwerpbesluit Experimenten Participatiewet
4 november 2016 Florie Barnhoorn

Op de laatste vrijdag in september 2016 besloot de Nederlandse regering om experimenten met een ‘regelarme’ bijstand op beperkte schaal en
Lees verder

Lees verder
D66 voor experimenten met – en onderzoek naar basisinkomen!
30 oktober 2016 Reyer Brons

Breaking: D66 nu in verkiezingsprogramma voor experimenten met – en onderzoek naar basisinkomen! (Aldus Sjir Hoeijmakers via Twitter) In het
Lees verder

Lees verder
Debat over basisinkomen wint aan interesse in EU
2 oktober 2016 Christina Lambrecht

Commissaris voor Werkgelegenheid Marianne Thyssen wil, voorafgaand op de gesprekken met de lidstaten volgend jaar ivm de fundamentele veranderingen op
Lees verder

Lees verder
Gemeenten krijgen vrijheid om te experimenteren met bijstand
8 juli 2016 Redactie Website

Gemeenten krijgen de vrijheid om te experimenteren met een ‘regelluwe’ bijstand.Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) wil hiertoe de mogelijkheid bieden. Klijnsma heeft
Lees verder

Lees verder
Finse sprekers over experimenten basisinkomen op congres Maastricht 30 jan 2016
21 december 2015 Redactie Website

Finse sprekers over experimenten basisinkomen op congres Maastricht .Een interessant onderdeel van de dag is de bijdrage van de voorzitter van BIEN Finland, Otto Letho, een intelligente all-rounder ( filosoof, wetenschapper, talen, linguïstiek en semiotiek, Anglo-Amerikaanse politieke filosofie, anarchisme, klassiek-liberalisme en libertarisme, muziek en compositie, bloggen en journalistiek, politieke actie. Hij is lid van de “Groenen” in Finland. Hij zal het samen met Markus Kanerva hebben over de status van het Finse Basisinkomenproject.
Lees verder

Lees verder