Grote Geld
Het Grote Geld bedreigt onze democratie
4 december 2018 Joop Böhm

Het Grote Geld bedreigt onze democratie, schrijft Joop Böhm, de overheid moet haar grondwettelijke taak terugpakken en weer zorgen voor bestaanszekerheid en spreiding van welvaart door de invoering van een basisinkomen voor iedereen.
Lees verder

Lees verder