Invoering van een basisinkomen laat de idealen van De Verlichting herleven.
3 juli 2020

De ‘overbodigen’ van nu als gevolg van de Coronacrisis en de ‘overbodigen en precariërs’ van morgen vanwege de ontstane machtsverhoudingen, zitten verstrikt in het net van regelingen waaruit zij genadebrood moeten ‘vreten’. Invoering van een universeel basisinkomen als onderdeel van een nieuwe sociaal- economisch model zou een einde maken aan die groeiende onvrijheid, ongelijkheid en gebrek aan solidariteit.
Lees verder

Lees verder
Guy Standing over het basisinkomen
16 januari 2020

In de 21ste eeuw moet het basisinkomen aan de orde komen omwille van sociale rechtvaardigheid, meer vrijheid en basiszekerheid voor
Lees verder

Lees verder
Guy Standing over de aanpak van experimenten met basisinkomen
8 mei 2018

Om tot betere experimenten te kunnen komen en een beeld te hebben bij de aanpak van voorgenomen experimenten, is een
Lees verder

Lees verder
PvdA zet stapje richting basisinkomen, SP laat het afweten en grote Meet-Up in Rotterdam
23 januari 2017

De PvdA maakte een stapje door te pleiten voor gemeentelijke experimenten met het basisinkomen. Verdergaande voorstellen van ons lid Hans
Lees verder

Lees verder