India, Madhya Pradesh basic income transfer pilot 2010-2013
8 januari 2019 Rob van Roon

Overal  zien we experimenten en pilots in de richting van basisinkomen en zaken die je kunt zien als aanzet tot
Lees verder

Lees verder