eigen risico
Schaf het eigen risico af!
4 september 2017 Joop Böhm

“De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen,” betoogt Joop Böhm. “En dat gebeurt nu niet. Het eigen risico in
Lees verder

Lees verder