CPB & basisinkomen
19 juni 2020

Basisinkomen komt verreweg als beste maatregel uit de CPB bus om armoede te bestrijden. Dat het meer vrijheid geeft vermelden ze niet
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen, asociaal of onbetaalbaar?
7 december 2017

Basisinkomen is asociaal of onbetaalbaar. Deze simpele uitspraak is voor veel tegenstanders van basisinkomen voldoende om het gesprek over basisinkomen
Lees verder

Lees verder
Terugblik Studiemiddag ‘Basisinkomen verdient rationele afweging’
4 november 2017

Het NPI (Netwerk Politieke Innovatie) beoogt eenvoud in het openbaar bestuur. Een verbeterd, minder ideologisch bevangen debat over het basisinkomen
Lees verder

Lees verder
Een studiemiddag in Nieuwspoort over onderzoek naar het basisinkomen
30 september 2017

Invoering van een basisinkomen, met name als het gaat om een onvoorwaardelijk basisinkomen, is een zeer ingrijpende beleidswijziging die forse
Lees verder

Lees verder
De mogelijke invoering basisinkomen – Ruwe contouren en varianten
6 september 2017

In de achterliggende jaren is de discussie rondom de invoering van een basisinkomen in Nederland, evenals in andere Europese landen,
Lees verder

Lees verder
Bijeenkomsten over basisinkomen: boeken, promotie en onderzoek
21 augustus 2017

Medio september en medio oktober vinden twee bijeenkomsten plaats rond het basisinkomen waarbij boeken een belangrijke rol spelen. Eerst is
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen, De stand van zaken, maart 2017
15 maart 2017

Daartoe uitgedaagd heeft Bart Nooteboom een overzicht van de stand van zaken in de discussie over het basisinkomen opgesteld. Dit
Lees verder

Lees verder
Impressie van het minisymposium onderzoek basisinkomen 10 maart 2017
13 maart 2017

Op het minisymposium over onderzoek naar basisinkomen pleitte Peter van Hoesel voor een breed onderzoek. Alexander de Roo wil vooral
Lees verder

Lees verder
Wat zou je doen wanneer je morgen een basisinkomen krijgt?
8 januari 2017

Wat zou je doen wanneer je morgen een basisinkomen krijgt? Een exploratief onderzoek naar de handelingsperspectieven van burgers die een
Lees verder

Lees verder
D66 voor experimenten met – en onderzoek naar basisinkomen!
30 oktober 2016

Breaking: D66 nu in verkiezingsprogramma voor experimenten met – en onderzoek naar basisinkomen! (Aldus Sjir Hoeijmakers via Twitter) In het
Lees verder

Lees verder
Om wat voor basisinkomen gaat het in Finland en daarbuiten?
26 juni 2015

In de afgelopen weken heeft de berichtgeving over het basisinkomendebat in Finland zich gepresenteerd als dat er een experiment met een basisinkomen zou komen.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen onder de loep bij Café Weltschmerz
23 juni 2015

De noodzaak van experimenten. Emeritus hoogleraar Bart Nooteboom is een fervent voorstander van het Basisinkomen. Nooteboom bespreekt met De Vlieger
Lees verder

Lees verder
Proef met basisinkomen voor 65-plussers mislukt
27 mei 2015

Het experiment met het basisinkomen voor 65-plussers is op een mislukking uitgelopen. Dat concludeert de Sociaal-Economische Raad in het rapport
Lees verder

Lees verder
Voorstander Basisinkomen benoemd tot minister voor Armoedebestrijding in Namibië
25 maart 2015

Voormalig bisschop en prominent verdediger van het basisinkomen Zaphania Kameeta, is zojuist benoemd tot minister van het nieuwe Ministerie voor
Lees verder

Lees verder
Weinig ambitie Canoy bij basisinkomen in hoopvol Leeuwarden
11 maart 2015

De verwachtingen waren hoog gespannen en … kwamen voor een deel ook uit! Meer dan dat er stoelen beschikbaar waren,
Lees verder

Lees verder
Een impressie van een openbare avond over basisinkomen
5 februari 2015

 Nijmegen, 3 februari. Lisa Westerveld, GroenLinks-raadslid, verwelkomde iedereen namens haar fractiegenoot April Ranshuijsen en het bestuur van GL. In een flinke ruimte,
Lees verder

Lees verder
Guy Standing gaf lezing in Groningen 28 januari
22 januari 2015

Na eerder D66 heeft nu ook de PvdA de wens uitgesproken om te experimenteren met een onvoorwaardelijk basisinkomen. Wat lang
Lees verder

Lees verder
Twee van de drie moties over basisinkomen aangenomen op congres PvdA
19 januari 2015

Op het PvdA congres van afgelopen weekend 17/18 januari 2015 zijn een aantal moties in stemming gebracht die belangrijk zijn om
Lees verder

Lees verder
Verslag Expertsessie MIESlab, tijdens Let’s Gro – Groningen
26 november 2014

Expertmeeting 21 november 2014 bogen ruim dertig “experts in het experimenteren” zich met ons over de vraag hoe je een experiment
Lees verder

Lees verder
Commissie van aanbeveling onderzoek Basisinkomen ingesteld
24 november 2014

Sinds begin dit jaar zijn “we” bezig met het vormen van een commissie van aanbeveling, respectievelijk adviesraad met behulp waarvan wij
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen actueel 5 september 2014 week 36
7 september 2014

De afgelopen week heb ik twee interessante artikelen van Robin Fransman onder ogen gekregen via een tweet van “Follow the
Lees verder

Lees verder