Basisinkomen maakt de overheid humaner
21 maart 2021 Redactie Website

De overheid als probleemeigenaar voor het betaalbaar hebben en houden van die gedekte basis, zal het gesprek aan moeten gaan met zichzelf en met andere partijen die de prijzen van de basis beïnvloeden.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen vermindert bureaucratie en bevordert daarmee democratie
20 maart 2021 Redactie Website

Basisinkomen biedt de politiek meer kansen om beleid te maken zonder bureaucratische belemmeringen.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen bevordert vrijheid en onafhankelijkheid
19 maart 2021 Redactie Website

Het grotendeels wegvallen van de bureaucratie als gevolg van een basisinkomen zal een gunstige invloed op hebben vrijheid en onafhankelijkheid van mensen
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen verbetert de verhouding tussen overheid en burgers
18 maart 2021 Redactie Website

Met basisinkomen kan het wantrouwen over en weer tussen burgers en overheid grotendeels verdwijnen, omdat ingewikkelde formulieren, controles en sancties bijna niet meer nodig zijn.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen verbetert het gedrag op de arbeidsmarkt
14 maart 2021 Redactie Website

Basisinkomen beperkt de werkgeversrisico’s en werkzoekenden krijgen geen bureaucratische belemmeringen meer bij het vinden van werk.
Lees verder

Lees verder
Met basisinkomen kan een zelfstandige veel gemakkelijker starten
13 maart 2021 Redactie Website

Werken en vooral starten als zelfstandige is momenteel geen sinecure. Met basisinkomen verdwijnen de belemmeringen en de bureaucratie grotendeels, waardoor zelfstandige arbeid veel laagdrempeliger wordt.
Lees verder

Lees verder
Met basisinkomen is er minder kans dat je je rechten misloopt
11 maart 2021 Redactie Website

Met basisinkomen is er nauwelijks meer kans op fouten waarmee iemand zijn/haar rechten misloopt, omdat de er nauwelijks onduidelijkheden overblijven zoals die in het huidige sociale zekerheidsstelsel (inclusief de toeslagen) aanwezig zijn.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen vermindert fraude en fraudegevoeligheid
9 maart 2021 Redactie Website

Doordat (vrijwel) geen voorwaarden aan basisinkomen worden gesteld, is fraude nauwelijks mogelijk.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen invoeren levert flinke besparingen op
7 maart 2021 Redactie Website

Basisinkomen kan het stelsel van sociale zekerheid enorm vereenvoudigen.  Dus grote besparingen  bij de overheid. Ook zullen de administratieve lasten van bedrijven en burgers aanzienlijk afnemen.
Lees verder

Lees verder
Vergroot basisinkomen vergroot de macht van de staat en maakt het burgers passief en afhankelijk?
26 november 2020 Redactie Website

De onvoorwaardelijkheid van het basisinkomen betekent dat de positie van de overheid bij de inkomensvorming sterk wordt beperkt. Ook de enorme invloed op het dagelijks handelen van individuen die van de sociale zekerheid afhankelijk  zijn, verdwijnt omdat er geen controles meer nodig zijn.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen verkleint de ongelijkheid in de inkomenszekerheid en maakt de overheid humaner
4 december 2019 Redactie Website

Aan de lijst met argumenten voor basisinkomen zijn recent weer twee nieuwe argumenten toegevoegd. In het thema Arbeidsmartkt betreft het
Lees verder

Lees verder
Argumenten voor basisinkomen vanuit de optiek van overheid en bureaucratie
16 augustus 2019 Reyer Brons

Naast een uitgebreide verzameling van bezwaren tegen basisinkomen (en de weerlegging daarvan) is er nu ook een opsomming van argumenten
Lees verder

Lees verder
overheid
De tijd is rijp voor een nieuwe boodschap!
30 september 2017 Joop Böhm

Voor de overheid geldt: verbeter de wereld en begin bij uzelf. Het zal tijd worden! Joop Böhm besloot een brief
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen en directe democratie
21 januari 2014 Adriaan Planken

Het streven naar directe democratie is in mijn beleven groeiende.  Op gemeentelijk niveau is er sinds de jaren ’90 sprake
Lees verder

Lees verder
Occupy en Basisinkomen – wat zou jij doen met 2000 euro?
26 november 2013 Redactie Website

Vanwege het 2 jarig bestaan van de Occupy beweging in Nederland, afgelopen oktober, is filmmaker CUBE HQ het Beursplein in
Lees verder

Lees verder
Appelbomen en Basisinkomen: snoeien of investeren?
26 augustus 2013 Redactie Website

Als je zo een middagje heerlijk in de najaarszon vruchtbomen staat te snoeien, kan er toch nog wel eens onverwachts
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen van idee naar praktijk
29 juli 2013 Redactie Website

Eén van de commentaren op het basisinkomen is dat niet goed duidelijk is hoe het in de praktijk ingevoerd zou
Lees verder

Lees verder
De sociale effecten van een basisinkomen
15 juli 2013 Redactie Website

Een onvoorwaardelijk basisinkomen brengt verschillende sociale effecten. Mensen zijn geen loonslaven meer, vrouwen worden zelfstandiger en vrijwilligerswerk wordt niet meer
Lees verder

Lees verder
De fraudegevoeligheid van een basisinkomen
15 juli 2013 Harry Buyvoets

OPINIE – De fraudegevoeligheid van een basisinkomen is niet hoger dan die van de AOW. Het hangt er maar net van
Lees verder

Lees verder
We hebben daadkracht nodig voor verandering!
12 juni 2013 Redactie Website

We zitten in een periode van transitie waarvoor nieuwe ideeën, systemen, modellen maar vooral daadkracht nodig is. Er zijn diverse
Lees verder

Lees verder
Een basisinkomen voor kinderen
11 juni 2013 Redactie Website

In tijden van economische crisis verdwijnt de vrijzinnige moraal naar de marge. Links heeft de dure taak om de bestaande
Lees verder

Lees verder