Kenmerken voor een overzicht van experimenten, pilots en aanzetten richting basisinkomen
21 december 2018 Redactie Website

Over de hele wereld zien we experimenten in de richting van basisinkomen, pilots om de mogelijkheden tot invoering te verkennen
Lees verder

Lees verder
Over zin en onzin van pilots met het basisinkomen
15 oktober 2018 Redactie Website

Hebben we nieuwe pilots of experimenten nodig om aan te tonen dat een onvoorwaardelijk basisinkomen een goed idee is? Nee,
Lees verder

Lees verder