juiste vragen
Experimenten met een basisinkomen: hulp of hindernis?
22 juli 2018 Florie Barnhoorn

Als je niet de juiste vragen stelt bij een experiment met een basisinkomen, kunnen slecht opgezette proefprojecten zelfs een negatief effect hebben.
Lees verder

Lees verder