We gaan er niet over, het is aan anderen over basisinkomen te beslissen
14 december 2020 Redactie Website

Basisinkomen een onderwerp met zulke brede implicaties, dat het niet volstaat daar één organisatie over te laten besluiten. Maar je moet ergens een begin maken. Waar een wil is, is een weg.
Lees verder

Lees verder
Waarom een basisinkomen en hoe voeren we het in?
30 juni 2020 Jan Stroeken

Jan Stroeken stelt voor het basisinkomen stapsgewijs in te voeren. Een individueel basisinkomen op sociale minimumniveau is een te grote stap om in één keer te nemen, vanwege de moeilijk te bepalen precieze effecten van de grootscheepse herverdeling. Een eerste stap van zo’n 450-600 euro op individueel niveau kan budgetneutraal, zonder al te veel herverdeling, worden ingevoerd. Dat kan uit de diverse eerder gedane berekeningen worden afgeleid.
Lees verder

Lees verder