Basisinkomen maakt de overheid humaner
21 maart 2021 Redactie Website

De overheid als probleemeigenaar voor het betaalbaar hebben en houden van die gedekte basis, zal het gesprek aan moeten gaan met zichzelf en met andere partijen die de prijzen van de basis beïnvloeden.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen vermindert bureaucratie en bevordert daarmee democratie
20 maart 2021 Redactie Website

Basisinkomen biedt de politiek meer kansen om beleid te maken zonder bureaucratische belemmeringen.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen bevordert vrijheid en onafhankelijkheid
19 maart 2021 Redactie Website

Het grotendeels wegvallen van de bureaucratie als gevolg van een basisinkomen zal een gunstige invloed op hebben vrijheid en onafhankelijkheid van mensen
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen verbetert de verhouding tussen overheid en burgers
18 maart 2021 Redactie Website

Met basisinkomen kan het wantrouwen over en weer tussen burgers en overheid grotendeels verdwijnen, omdat ingewikkelde formulieren, controles en sancties bijna niet meer nodig zijn.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen zal zwart werken verminderen
16 maart 2021 Redactie Website

Omdat er weinig bureaucratie nodig is met basisinkomen, wordt de prikkel om zwart te werken kleiner.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen verbetert het gedrag op de arbeidsmarkt
14 maart 2021 Redactie Website

Basisinkomen beperkt de werkgeversrisico’s en werkzoekenden krijgen geen bureaucratische belemmeringen meer bij het vinden van werk.
Lees verder

Lees verder
Met basisinkomen kan een zelfstandige veel gemakkelijker starten
13 maart 2021 Redactie Website

Werken en vooral starten als zelfstandige is momenteel geen sinecure. Met basisinkomen verdwijnen de belemmeringen en de bureaucratie grotendeels, waardoor zelfstandige arbeid veel laagdrempeliger wordt.
Lees verder

Lees verder
Met basisinkomen is er minder kans dat je je rechten misloopt
11 maart 2021 Redactie Website

Met basisinkomen is er nauwelijks meer kans op fouten waarmee iemand zijn/haar rechten misloopt, omdat de er nauwelijks onduidelijkheden overblijven zoals die in het huidige sociale zekerheidsstelsel (inclusief de toeslagen) aanwezig zijn.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen vermindert fraude en fraudegevoeligheid
9 maart 2021 Redactie Website

Doordat (vrijwel) geen voorwaarden aan basisinkomen worden gesteld, is fraude nauwelijks mogelijk.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen invoeren levert flinke besparingen op
7 maart 2021 Redactie Website

Basisinkomen kan het stelsel van sociale zekerheid enorm vereenvoudigen.  Dus grote besparingen  bij de overheid. Ook zullen de administratieve lasten van bedrijven en burgers aanzienlijk afnemen.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen doet recht aan onze collectieve erfenis
27 februari 2021 Redactie Website

We danken onze welvaart slechts voor een klein deel aan onszelf, maar vooral aan de inzet van voorgaande generaties en gelukkige omstandigheden.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen helpt in een veranderende banenmarkt
24 februari 2021 Redactie Website

Als werknemers kunnen vertrouwen op een basisinkomen zijn ze eerder bereid minder uren te werken om zo ook collega’s behoud van hun baan te gunnen.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen zorgt voor fouttolerantie in het sociaaleconomische systeem
23 februari 2021 Redactie Website

Falen is onvermijdelijk. Er zal altijd banenverlies zijn. Er zullen altijd gaten zijn in een vangnet. Daarom moeten basisinkomen, zodat we in het geval van falen niet helemaal onderuit gaan, en sneller weer op beide benen komen te staan.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen heeft positieve effecten op onze samenleving en cultuur
28 januari 2021 Redactie Website

Basisinkomen heeft een groot aantal positieve effecten op onze samenleving en cultuur. Er komt een minder gespannen samenleving, met meer individuele kansen maar ook meer mogelijkheden om samen te werken.
Lees verder

Lees verder
Mensen met een beperking worden makkelijker inzetbaar met basisinkomen
27 januari 2021 Redactie Website

Mensen met een beperking worden makkelijker inzetbaar wegens lagere loonkosten boven het basisinkomen.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen laat kunstenaars, journalisten en wetenschappers zich ontplooien
26 januari 2021 Redactie Website

Basisinkomen geeft kunstenaars, journalisten en wetenschappers de mogelijkheden zich te ontplooien.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen geeft mogelijkheden om (langer) te studeren
25 januari 2021 Redactie Website

Basisinkomen geeft mogelijkheden om (langer) te studeren. Ook het ‘leven lang leren’ wordt veel meer mogelijk. En niet lang.er in je eerste baan starten met een studieschuld.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen verkleint de afhankelijkheid van de partner
24 januari 2021 Redactie Website

Basisinkomen wordt aan iedere individu verschaft en vergroot de onafhankelijkheid van de partner (van vrouwen en/of mannen)
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen geeft geeft zicht op de echte waarde van werk
22 januari 2021 Redactie Website

Basisinkomen geeft mogelijkheden om de intrinsieke waarde van werk te waarderen, los van de eventuele beloning. Ook onbetaalde arbeid verdient waardering.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen geeft ruimte om te stoppen met zinloos werk
21 januari 2021 Redactie Website

Basisinkomen geeft ruimte om te stoppen met zinloos werk, ook al wordt daar nu goed voor betaald. Het geeft ruimte om heel kritisch te denken over zinloze bureaucratie etc.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen leidt tot waardering van werk dat iedereen ten goede komt
18 januari 2021 Redactie Website

Basisinkomen maakt waardering mogelijk voor werk dat iedereen ten goede komt en (juist daarom) moeilijk te betalen is.
Lees verder

Lees verder