Basisinkomen maakt volwaardig burgerschap mogelijk voor iedereen
16 januari 2021 Redactie Website

Door basisinkomen is sprake van volwaardig burgerschap ook voor degenen die geen betaalde arbeid verrichten
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen geeft mensen meer vrijheid
13 januari 2021 Redactie Website

Basisinkomen geeft mensen meer vrijheid  om te beschikken over hun eigen leven.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen vermindert de armoede
11 januari 2021 Redactie Website

Invoering van basisinkomen betekent vermindering van de absolute en schrijnende armoede en ook vermindering van de relatieve armoede.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen bevordert de gelijkheid
10 januari 2021 Redactie Website

Basisinkomen vergroot de gelijkheid van kansen en de gelijkheid in inkomen.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen is een mensenrecht
9 januari 2021 Redactie Website

Door iedereen een bedrag te verschaffen dat voldoende is voor de basale levensbehoeften, is bestaanszekerheid niet langer een probleem.
Lees verder

Lees verder
14 voordelen van een basisinkomen
12 december 2020 Redactie Website

Het aantal argumenten om een basisinkomen in te voeren is groot. Er is een video met 14 belangrijke voordelen.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen wereldwijd is de ideale vorm van armoede bestrijding en ontwikkelingshulp
10 december 2020 Redactie Website

Wereldwijd basisinkomen werkt beter dan de huidige vormen van ontwikkelingshulp. Het geeft de mogelijkheid armoede overal ter wereld te verkleinen en bestaanszekerheid te vergroten, en verkleint daarmee economisch gedreven migratiestromen.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen in de hele EU bevordert de saamhorigheid binnen Europa
8 december 2020 Redactie Website

Bij invoering in heel Europa geeft basisinkomen de mogelijkheid tot het creëren van meer saamhorigheid binnen Europa. Een Eurodividend met landelijke aanvullingen is daartoe een mogelijkheid. Teken ook het lopende burgerinitiatief!
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen geeft meer ruimte voor duurzaamheid en milieu
6 december 2020 Redactie Website

Basisinkomen geeft meer ruimte om actief bezig te zijn met kwesties als duurzaamheid en milieu. Dat leidt tot minder nutteloze productie en meer milieu-innovaties. 
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen verkleint problemen rond inkomensverdeling
4 december 2020 Redactie Website

Door basisinkomen krijgen mensen meer kansen om verbetering van hun inkomen te bewerkstelligen dan met het huidige systeem.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen verkleint de verschillen tussen mannen en vrouwen
2 december 2020 Redactie Website

Mannen kunnen meer tijd te besteden aan hun gezin en daarmee hun partners meer ruimte geven op de arbeidsmarkt. Aan de andere kant kunnen ook vrouwen makkelijker kiezen om zeker in de eerste levensjaren van hun kinderen korter te gaan werken.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen bevordert sociale participatie 
1 december 2020 Redactie Website

Basisinkomen geeft meer mogelijkheden tot sociale participatie, verkleint eenzaamheid. Bij een individueel basisinkomen wordt samenwonen gestimuleerd. Daardoor kan ook de druk op de huisvestingsmarkt afnemen.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen geeft ruimte om beter na te denken
30 november 2020 Redactie Website

Basisinkomen geeft mensen de ruimte beter na te denken welke activiteiten ze willen ondernemen. Dit betekent meer motivatie voor en creativiteit in het werk, productiviteitsverbetering en vermindering nutteloze arbeid.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen maakt ruimte voor eigen ideeën en passies
29 november 2020 Redactie Website

Basisinkomen vergroot de mogelijkheid om eigen ideeën en passies te ontwikkelen die meer voorbereiding/tijd kosten en risicovol zijn doordat ze geen garantie van slagen hebben. Meer vrijheid, meer innovaties.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen maakt waardevol onbetaald werk beter mogelijk
28 november 2020 Redactie Website

Waardevol onbetaald werk is echter mogelijk bij een basisinkomen. Nu zijn daar veel belemmeringen die weg vallen bij basisinkomen. Met basisinkomen kan tot nu toe onbetaald werk toch ook een beetje betaald gaan worden.
Lees verder

Lees verder
Voor basisinkomen is plaats in bijna alle politieke ideologieën
27 november 2020 Redactie Website

Basisinkomen kan overbruggend werken tussen de diverse politieke stromingen, zoals liberalen, socialisten, communisten, religieuzen en pragmatici.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen verkleint de behoefte aan bedrijfshuisvesting
13 november 2020 Redactie Website

Met basisinkomen kunnen meer mensen ervoor kiezen thuis te gaan werken. Daardoor zal er minder behoefte zijn aan bedrijfshuisvesting, maar wel meer behoefte aan woningen met voldoende werkruimte.
Lees verder

Lees verder
Individueel basisinkomen bevordert samen wonen
12 november 2020 Redactie Website

Individueel basisinkomen vermindert apart wonen. Dat verkleint de behoefte aan meer zelfstandige woningen zodat er minder nieuwbouw nodig zal zijn.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen vermindert het tempo van de verstedelijking
11 november 2020 Redactie Website

Met basisinkomen wordt de druk om naar de stad te verhuizen minder.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen geeft migranten meer kansen op betaald werk
10 november 2020 Redactie Website

De arbeidsmarkt wordt met een basisinkomen voor iedereen toegankelijker, dus ook voor mensen met een migratie-achtergrond.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen pluspunt
Basisinkomen geeft ruimte voor regionale verschillen
9 november 2020 Redactie Website

Wereldwijd, maar ook binnen een land is regionaal beleid met differentiatie mogelijk, Op basis van verschillen in kosten, of om beleidsmatige redenen.
Lees verder

Lees verder