Basisinkomen & Hechte gemeenschappen
2 maart 2021 Redactie Website

Mondialisering en een multiculturele samenleving kunnen een bedreiging zijn voor de 'sociale cohesie' of het gemeenschapsgevoel op wijk- of buurtniveau. Daartegen helpt het vergroten van de mogelijkheden waarover mensen beschikken om te participeren in de wijk. Hier kan het basisinkomen inspringen. De indirecte effecten van basisinkomen kunnen heel groot te zijn, waaronder de herwaardering van de hechte gemeenschap.
Lees verder

Lees verder