Argumenten voor basisinkomen vanuit de optiek van de Arbeidsmarkt
4 september 2019

Naast een uitgebreide verzameling van bezwaren tegen basisinkomen (en de weerlegging daarvan) is er nu ook een opsomming van argumenten
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen voor hen die het niet nodig hebben, rijken en nuggers.
6 augustus 2018

Een regelmatig terugkerend verwijt aan voorstanders van basisinkomen is dat ze, door iedereen een bassinkomen te geven, geld verspillen door
Lees verder

Lees verder