Te gek voor woorden. Reviews van het boek van Gerard Sangers: EEN SELECTIE

Nu alle hoofdstukken van het boek MET DANK, DOOR MIJNOVERHEID BIJ DE VOEDSELBANK zijn geplaatst, volgt nog een selectie van een aantal reviews van het boek.

Inzicht gevend boek over overheidsregeldoolhof

Wie meer wil weten over datgene waar iemand tegenop loopt maakt als hij leeft van de bijstand moet dit boek lezen. Op duidelijke wijze wordt vanuit persoonlijke ervaringen beschreven hoe de bestaande regelgeving het leven van deze mensen moeilijk maakt en soms zelfs tegenwerkt. Voor mij als huisarts geeft het waardevol inzicht in de levens van een deel van mijn patiëntenpopulatie. Ik neem mij voor nu nog meer begrip te hebben de moeilijkheden door het doolhof aan regels waarmee deze medeburgers en mijn patiënten worden geconfronteerd. Ook een heel moedig boek! Wie durft te schrijven over zijn leven uit de bijstand heeft lef en moet ongetwijfeld horden overwinnen. Ik wens dit boek in handen van beleidsmakers bij de overheid en hoopt dat het mag bijdragen aan wetgeving die sociaal en rechtvaardig. Daar zullen wij allemaal wel bij varen. Na alle ervaringen met de toeslagenaffaire lijkt dit boek op het juiste moment te verschijnen. Dank Gerard!

Edward Groenenboom, huisarts


Vinger op de zere Participatiewet plek!

StartconferentieAls bestuurder van vakbond FNV Uitkeringsgerechtigden hoor ik maar al te vaak, helaas, de voorbeelden hoe mensen kapotgemaakt worden door het strenge en onrechtvaardige systeem van de bijstand zoals we hem nu kennen. Uitkeringsgerechtigden worden gezien als mogelijke fraudeur, bankplakker etc. terwijl overduidelijk is dat er voor heel veel mensen gewoon geen plek is op de arbeidsmarkt. Niet hoogopgeleid, jong, energiek en zonder beperking? Sluit dan maar achteraan voor een niet bestaande plek op de arbeidsmarkt. Maar daar moet je wel voor “klaargestoomd” worden in zinloze trajecten en met zinloze cursussen. Gerard heeft dit alles, en de zinloosheid en absurditeit ervan, mooi verwoord in zijn boek. Duidelijke taal en met humor weet hij je als lezer mee te nemen in de wereld van de bijstandsgerechtigde. Eindelijk een boek vanuit het perspectief van de uitkeringsgerechtigde zelf. Het zet hopelijk een hoop mensen aan het denken en laten we hopen dat deze wet snel in de prullenbak beland met al zijn uitwassen erbij. Dank je wel Gerard voor dit waardevolle boek!


Aanrader

Dit boek geeft een goed inzicht waar mensen met een bijstandsuitkering allemaal mee te maken kunnen krijgen. Veel is, zoals de schrijver regelmatig zegt, te gek voor woorden. Als iemand met een bijstandsuitkering een baan vindt maar er netto uiteindelijk dik op achteruit gaat bijvoorbeeld. Veel van die zotte dingen worden veroorzaakt door de systemen die totaal niet op elkaar aansluiten. Goed leesbaar taalgebruik, maar wel regelmatig van de hak op de tak. Toch wil ik het boek aanraden, want hier spreekt een ervaringsdeskundige.


Eigenlijk te gek voor woorden, maar toch op papier

Gerard Sangers laat duidelijk zien hoe bijstandsgerechtigden klem gezet worden door regelgeving en hoe moeilijk het is om daar als individu iets aan te veranderen. Het boek getuigt ook van een scherp oog voor onrechtvaardige ongelijkheden. Veel van wat Sangers meemaakt is inderdaad te gek voor woorden, maar hij heeft het wel onder woorden weten te brengen. Zijn frustratie over zijn ervaringen met de bijstand spat van de pagina’s. Verwacht geen literair hoogstandje maar een eerlijke weergave van pijnlijke ervaringen die de auteur met een analytische blik probeert te duiden.


De leefwereld zoals iedereen die zou moeten kennen

Gerard is er op een zeer persoonlijke manier in geslaagd de uitwerking van de systeemwereld op zijn leefwereld te beschrijven. Hij neemt ons mee in zijn tocht langs zijn ervaringen met instanties en wetten en regels. Soms met huiveringwekkende voorbeelden. Door de verhalen heen zien we Gerard als een gevoelige man die met iedereen het beste voor heeft, maar vaak zijn neus stoot in de soms keiharde systeemwereld. Het is belangrijk dat de uitvoerders van overheidstaken in het sociaal domein zich goed kunnen inleven in de leefwereld van de mensen waarvoor ze werken en de effecten meewegen bij hun handelen. Gerard biedt je met zijn boek ruimschoots de kans om van die wereld kennis te nemen.


Menselijke maat?

Bij dit verhaal voel je je zo machteloos. Praktijk voorbeelden vanuit de bijstand die je aan het denken zetten. Dat moet toch anders kunnen? De menselijke maat is soms ver zoek. En het gekke is, de gemeente wordt veelal in het gelijk gesteld. Alles klopt op papier maar de praktijk is weerbarstiger.


Boeiend boek

Een heel interessant boek , als je eraan begint dan wil je hem gelijk uitlezen, het is geen vrolijk boek maar wel heel boeiend en hoe verschrikkelijk alles geregeld is.

 


De titel zegt al genoeg

Als je nooit met dit soort dingen te maken hebt gehad is dit dus werkelijk te gek voor woorden.


Met dank, door mijn overheid bij de voedselbank

In het begin lees het als een thriller, daar mate je verder leest is het : ( te gek voor woorden) geen Happy End Als het programma dan nog bestaat over 10 à 15 jaar een terugblik bij ANDERE TIJDEN .


Boek van Mijn Overheid naar de Voedselbank

Beste schrijver Gerard, Ik heb je boek gelezen. Je hebt een mooie verhalenlijn. En het is vlot geschreven. Een mooi boek van een Ervaringsdeskundige. Helaas mis ik in het Voorwoord iemand die met jou gewerkt heeft in het Sociaal domein. Bijvoorbeeld iemand uit de Cliëntenraad. Daarnaast had ik wat voetnoten in de hoofdstukken willen zien. In hoofdstuk 26 wordt er wel verwezen naar wat literatuur. Succes met de verkoop.

 


Wegkijken is geen optie

Ik ben al jaren actief in de (lokale) politiek en probeer om de ontwikkelingen in het sociaal domein bij te houden. Daarbij dacht ik best aardig op de hoogte te zijn. Meerdere verhalen van Gerard e.a. hebben me geïnspireerd om mezelf de afgelopen jaren hard te maken voor een menselijker beleid gebaseerd op vertrouwen. Ik weet al jaren dat er veel wetgeving is die haaks op elkaar staat en mensen van de regen in de drup helpt. Toch was ik geschokt na lezing van het boek en was de veelheid van voorbeelden, wantrouwen en stapeling van slecht beleid ook voor mij “te gek voor woorden”. Ik ben me gaan realiseren dat de systeemwereld altijd gebruik moet maken van ervaringsdeskundigheid uit de leefwereld als je iets wilt verbeteren. Dank voor dit boek Gerard. Aan iedereen die in deze sector werkt, beleid maakt of politiek bedrijft ,de taak om aan de slag te gaan. Wegkijken is geen optie!


Ongelooflijke werkelijkheid

Dit boek geeft een inkijk in de ongelooflijke werkelijkheid als je afhankelijk bent geworden van de overheid. Alleen met de werkelijke ervaringen zoals hier beschreven, kunnen de regels en de cultuur bij de overheid veranderen. Want als het niet beschreven zou zijn, zou je het bijna niet geloven dat dit in Nederland mogelijk is.


Ervaringsdeskundig

De schrijver van dit boek is ervaringsdeskundig: dat kan ik beamen, want ik heb soortgelijke ervaringen gehad in de bijstand en met de bureaucratie van de overheid. De benadering van burgers is in de loop der jaren door de onoverzichtelijkheid van de wetgeving en het gebrek aan maatwerk onmenselijk geworden. Mensen die gediscrimineerd worden door werkgevers (zo is ons systeem nu eenmaal, werkgevers hebben vrije keuze) worden door onze overheid voortdurend weggezet als profiteurs en waarschijnlijke fraudeurs, terwijl ze in werkelijkheid juist door de overheid in hun mogelijkheden beknot worden. De schrijver legt alle misstanden bloot via verhalen uit eigen of andermans ervaring en baseert zich steeds op feitelijke gegevens. De schrijver is duidelijk geen beroepsauteur, want hij herhaalt zich regelmatig; met een goede redactie zou het boek misschien wel een 100 bladzijden korter kunnen zijn. Van de andere kant is die authenticiteit ook de charme van het boek; je merkt, dat de schrijver door de ervaren onrechtvaardigheid getraumatiseerd is.


Bedankt!

Eigenlijk wist ik het wel, maar als je alles zo op een rijtje leest…. dan is het inderdaad te gek voor woorden. Een heel duidelijk overzicht van alles wat er mis kan gaan in de wereld van de bijstand. Vooral de willekeur, steeds veranderende regels, maar ook steeds veranderende gezichten. Mooi het laatste hoofdstuk met alle tips. En ook bijzonder dat Gerard ons op deze manier een inkijkje heeft gegeven in zijn leven. Bedankt! En ik hoop dat zijn wens in vervulling gaat.


tegekvoorwoorden kwam in de titel niet voor

Misschien was ik te ongeduldig in mijn eerste beoordeling. Ik bracht nog eens een paar uur met het boek door. Het is een ruwe, ware schets van ervaringen, die een aanklacht zijn tegen elke bureaucratie, met name Pieter Omtzigtuitvoeringsinstanties zoals ook Omtzigt en de Nationale Ombudsman aangeven. Opgeschreven zoals ze in iemands gedachten komen. Ze zijn puur. Ruw materiaal alsof je iemand hoort praten; hoort hardop denken, met tegelijk: zelfreflectie, waaronder relativering, en verbazing over zoveel onzin. Zoals anderen (Tjeenk Willink) schreven: een wettelijke regel kan rationeel zijn, een heel systeem van wetsregels kan irrationeel blijken te zijn. Hier gaat het steeds om onredelijkheid van ambtenaren, buiten proportionele beslissingen, niet naar de geest van de wet handelen, verdraaien van feiten, ego’s of zelfs narcisme van betrokken ambtenaren. Elke onzinnige beslissing zou bij de Ombudsman (is er ook voor gemeenten) zijn herroepen. Maar die heeft enorme wachtlijsten en te weinig personeel. De Behoorlijkheidswijzer (kent 22 vereisten) is niet toegepast. Hier ligt het bewijs voor wantrouwen in de overheid. Bewijs zoals het in dit boek staat omschreven.


Eerlijk en overweldigend verhaal

Het geeft een goed beeld wat er allemaal mis kan gaan met uitkeringen en de gevolgen voor mensen.


Hopelijk zet dit aan tot een verandering

Herkenbaar en ook zeker waar, we moeten naar een verandering in plaats van de rijken rijker maken en de armen arm houden, we zijn allemaal mensen, het zou niet nodig moeten zijn dat mensen naar de voedselbank moeten, kost ook onnodig veel in plaats daarvan zorgen dat iedereen netjes rond kan komen lijkt mij een betere filosofie.

 


 

Over het boek: MET DANK, DOOR MIJNOVERHEID BIJ DE VOEDSELBANK, Gerard Sangers.
Gerard is van mening dat basisinkomen een goede oplossing is om de problemen die hij in het boek schetst aan te pakken.
Zie hier voor meer informatie over het boek en voor de  gepubliceerde delen.
Zie ook de website Te gek voor woorden.

Copyright © 2021 Gerard Sangers
Niets uit deze tekst en het boek  mag worden verveelvoudigd, door middel van druk, fotokopieën, geautomatiseerde gegevensbestanden of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
Het is wel toegestaan dit gehele bericht zonder wijzigingen te delen.