Teken de petitie voor een Onvoorwaardelijk BasisInkomen OBI

DIT IS EEN OUD BERICHT UIT 2011

In gezamelijkheid met andere Europese initiatieven is ook in Nederland de mogelijkheid geschapen om een petitie te ondertekenen voor de invoering van een OBI, een Onvoorwaardelijk BasisInkomen.

Teken hier de petitie voor een Onvoorwaardelijk Basisinkomen.

Diverse netwerken rondom het Basisinkomen en maatschappelijke organisaties in Europa hebben besloten om de ontwikkeling van een sociaal Europa sterk te bevorderen. Een Onvoorwaardelijk Basisinkomen (OBI) is, naast andere noodzakelijke politieke maatregelen, een belangrijke stap in deze richting. Wij vragen u daarom de invoering van een Onvoorwaardelijk Basisinkomen te ondersteunen.

Zie het toenmalige Europese initiatief: http://www.basicincomeinitiative.eu

Je kunt nog altijd tekenen via https://secure.avaaz.org/nl/petition/our_chance_to_end_poverty