Commissie Invoering Basisinkomen

De in september 2005 ingestelde Commissie Invoering Basisinkomen heeft tot doel het formuleren van een concreet voorstel voor het invoeren van een basisinkomen in Nederland. Het gaat om een uitwerking van ideeën die zijn genoemd in de algemene informatiebrochure ‘Basisinkomen – goed voor de mèns’ uit 2004.

De commissie heeft momenteel de volgende samenstelling:

  • Guido den Broeder
  • Michiel van Hasselt
  • Wim Smit

Naar versterking wordt gezocht.