Tijd voor echte democratie!

democratie van het volkHet 14de congres van BIEN (Basic Income Earth Network), dit jaar in München, is pas afgelopen en er is heel wat virtueel geroezemoes op de ether. Zelf kon ik er niet bij zijn. Maar ik maakte gebruik van een directe audio-uitzending en kon dus enkele debatten volgen. Er werd natuurlijk gesproken over de weigering van het Europees Burgerinitiatief voor het Onvoorwaardelijk Basisinkomen.

Dit initiatief werd door de commissie geweigerd omdat het niet binnen haar bevoegdheden zou vallen. We kregen de uitleg in het Duits en de meeste deelnemende landen (14 uit alle windstreken) begrepen er niets van. Vertalingen werden verzonden en uiteindelijk kregen we onlangs toch ook de Engelse variant, maar het is en blijft een administratieve taal. Beleefd maar ook  afstandelijk .
Maar goed. Gedane dingen nemen geen keer zegt het spreekwoord. We moeten verder. Gerald Häfner, lid van het Europees Parlement, Groenen, Vrije Europese Alliantie ging dus op het 14de BIEN congres in debat met Klaus Sambor, hoofdorganisator van dit burgerinitiatief voor het Onvoorwaardelijk Basisinkomen. Er werd wat vriendelijk heen-en weer ‘geschermutseld’ , een welles-nietes discussie tussen twee gentlemen over het waarom van de mislukking van dit burgerinitiatief voor het Onovoorwaardelijk BasisInkomen. De ene (Klaus Sambor) is groot voorstander van het burgerinitiatief, de andere Gerald Häfner een beetje voorzichtiger en aarzelender tegenover dit door Europa aangereikte instrument waardoor de burger meer inspraak zou krijgen. En trouwens, hoewel ik de vertegenwoordigster ben voor België voor dit intitiatief, voel ik dit “instrument” zelf ook aan als een doekje voor het bloeden, want als puntje bij paaltje komt, beslist Europa toch.

Gerald Häfner
Klaus Sambor

Even nog een kleine background: Gerald Häfner was aanwezig toen we in Brussel begin dit jaar het Europees Burgerinitiatief hebben opgestart. Hij was een beetje onze contactpersoon in dat grote ‘wereldvreemde’ gebouw dat het Europees Parlement is en dankzij hem kregen we tolken, een zaal en andere accomodatie om gedurende twee dagen onze strategie uit te stippelen en een eerste tekstvoorstel op te stellen. (Het definitieve voorstel voor het OBI initiatief werd afgewerkt en bij de commissie ingediend deze zomer in Parijs) Toen al, in Brussel, waren er meningsverschillen. Wie wilde gebruik maken van het Europees Burgerinitiatief, wie wilde het OBI-doel op een andere manier bereiken?

Ook ik stond voor een dilemma! Mijn gezonde verstand en ook wel mijn hart neigen meer naar “grassroots-acties”, terreinwerk zeg maar, van beneden naar boven. Maar we zijn nu eenmaal democratisch gestemd en dus heb ik me , ik geef toe, zonder al teveel  gepieker, neergelegd bij de stem van de meerderheid. Het was ook eens iets anders, het gaf een gevoel van-ik-ga-de-wereld-veranderen-vanuit-het-Europees-parlement. Bij de minderheid zat ook Gerald Häfner. Ook hij vond dat we anders tewerk moesten gaan, dat we nog niet echt klaar waren voor dit initiatief. Dit herhaalde hij nog eens in zijn debat met Klaus Sambor in München. En hij voegde er volgende redenering aan toe:

  • laat ons eerst een soort Europese Raad oprichten (pluralistisch en democratisch verkozen) met mensen die het OBI genegen zijn en zich er helemaal voor inzetten
  • met die Raad bekijken we hoe we het idee van het OBI kunnen uitdragen bij de Europese burgers (via campagnes, ludieke acties, debatten, congressen enzovoort)
  • wanneer het draagvlak bij de burger groot genoeg is, dan een bindend referendum opstarten
  • wanneer de uitslag van dit referendum voldoende aantoont dat het OBI er moet komen, dan pas opnieuw een voorstel indienen bij de Europese Commissie (desnoods weer een Europees Burgerinitiatief opstarten)

Gerald Häfner ziet dit over meerdere jaren, een stap voor stap beweging richting het Onvoorwaardelijk BasisInkomen voor Europa. En ik sluit me bij hem aan!

Gerald Häfner:

Het is nog een lange weg naar een werkelijk democratisch Europa, een echt “Europa van de burgers”. Maar het Burgerinitiatief (ECI) is een eerste en belangrijke stap op deze lange weg. Het is het eerste instrument voor participatieve democratie op het niveau van de Unie en het eerste transnationale instrument voor burgerparticipatie in de wereld. Dit is een geweldige, historische doorbraak! Meer zal en moet volgen. Op de lange termijn bijvoorbeeld zullen we niet alleen participerende democratie in Europa nodig hebben, niet alleen het recht van initiatief, maar ook een referendum-recht voor EU-burgers

 http://basisinkomen.eu/index.php/het-europees-burgerinitiatief-een-belangrijke-stap-op-weg-naar-een-europa-van-de-burgers/

Participerende democratie, recht van initiatief en een referendum-recht voor EU-burgers. Klinkt als muziek in de oren. Ook http://www.more-democracy-in-europe.org/ pleit voor meer democratie

 

Auteur: Christina Lambrecht, Netwerk Basisinkomen België basisinkomen.be

Vervolg van dit verhaal en meteen de bron: http://basicincome.be/nl/tijd-voor-echte-democratie/