Tijd voor het Basisinkomen

De topambtenaren hebben hun werk afgeleverd. Een half jaar lang hebben zij zich gebogen op de mogelijkheden om 29 miljoen te bezuinigingen. Echter de vraag is wel relevant wat de waarde hiervan nog is. In feite is deze opdracht achterhaald vanwege de komende verkiezingen.
Niet de ambtenaren, maar de politiek is aanzet.Die zullen moeten aangeven wat ze met Nederland willen. Ik wil daar graag een bijdrage aanleveren, door de haalbaarheid van het basisinkomen weer eens te gaan onderzoeken. Nu worden de AWBZ, de WW weer van stal gehaald om aan te geven waar bezuinigd kan gaan worden. Als we de socialezekerheid echt willen hervormen dan moet er ook gekeken worden naar onorhodoxe mogelijkheden. Een van die mogelijkheden is de invoering van het basisinkomen. Een basisinkomen is een vast (maand-)inkomen, dat de overheid  aan iedere burger verstrekt of garandeert zonder daar voorwaarden bij te stellen. Het heet basisinkomen omdat het net genoeg is om van rond te komen. Wie een hoger inkomen wil blijft aangewezen op andere bronnen zoals inkomsten uit arbeid. De discussie is echter steeds wat moet de hoogte zijn van het basisinkomen en krijg je geen scheve verhoudingen. Ik kan daar maar een antwoord op geven.
Is het nu met al onze uitkeringen niet hetzelfde geval?
Daar kun je ook de discussie volgen en meedoen uiteraard!