Tijdelijk werk in Nederland het laagst betaald

Met een tijdelijk contract verdien je in Nederland een stuk minder dan je collega in de rest van Europa. Nederlandse bedrijven lopen niet alleen voorop met het aanbieden van onzeker werk, maar belonen dat werk ook nog eens heel slecht.

Zo is  te lezen op de website van FNV-bondgenoten. Het wordt tijd voor een basisinkomen!

In een rapportage meldt Eurostat [1] dat bijna de helft van de Nederlandse flexwerkers minder dan tweederde van een modaal salaris ontvangt. Werknemers met zo’n inkomen noem je ‘kleinverdieners’. Hun uurloon bedraagt maximaal € 10,20.

Nederland Europees kampioen laag belonen

Het aantal werknemers met een tijdelijk contract dat als ‘kleinverdieners’ wordt aangemerkt, bedraagt in Europa gemiddeld 31 procent. Het Nederlandse percentage van 48 procent ‘klein verdienende’ flexwerkers steekt schril af tegen dat van landen als Duitsland (38 procent), België (22 procent) en Frankrijk (18 procent).

De FNV rept natuurlijk met geen woord over dat een onvoorwaardeijk basisinkomen uitkomst kan bieden, nee, zij heeft het alleen maar over het scheppen van werk en meer regels.

Gewoon goed werk voor iedereen

In zijn nieuwjaarsblog doet Henk van der Kolk [2] een oproep aan minister Asscher om samen met werknemers en werkgevers de uitwassen van onzeker werk aan te pakken: Cao-rechten voor flexwerkers, versterking van de Inspectie SZW, aan banden leggen van draaideurconstructies, inlenende werkgevers volledig verantwoordelijk maken voor alle werkenden op de bedrijfsvloer. Kortom gewoon goed werk voor iedereen.

Wij zijn van mening dat 2013 het jaar wordt van het basisinkomen. Let op de acties voor het Europese Initiatief Basisinkomen via http://basisinkomen.eu en volg op twitter @euroincome en @basicincome_eu

Bron: 
https://www.fnvbondgenoten.nl/nieuws/nieuwsarchief/2013/januari/560297-tijdelijk_werk_nederland_laagst_betaald/

Noten

[1] http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-20122012-AP/EN/3-20122012-AP-EN.PDF

[2] ttp://www.fnvbondgenoten.nl/nieuws/bondgenoten_blogs/henksblog/henksblog/560069-2013_jaar_van_gewoon_goed_werk/