Tweede poging voor een Europees Burgerinitiatief Basisinkomen (EBi-OBi)

Europees Burgerinitiatief Basisinkomen

Europees Burgerinitiatief Basisinkomen Nieuw verzoek aan de Europese Commissie om een burgerinitiatief inzake OBi te  registreren.
Onvoorwaardelijk Basisinkomen voor iedereen” (OBi) ) – Exploring a pathway towards emancipatory welfare conditions in the EU

14 november 2012 is bovenvermeld verzoek door het ECI-team van de secretariaat generaal van de Europese Commissie ontvangen. Omstreeks 14 januari 2013 kunnen we het antwoord tegemoet zien of dit verzoek in overeenstemming wordt bevonden met de voorwaarden, waaraan moet zijn voldaan wil aan zo’n verzoek tot registratie van een burgerinitiatief tegemoet gekomen worden.

De veranderingen waar het omgaat ten opzichte van het eerste verzoek (08/07/2012) betreffen de Titel, de beschrijving van het Onderwerp en de Doelstelling.

Titel van het EBi:

Onvoorwaardelijk Basisinkomen – óp naar een emanciperende sociale zekerheid in Europa

Onderwerp:

Verzoek aan de Europese Commissie de samenwerking tussen de lidstaten te stimuleren (volgens Art. 156 TFEU) om na te gaan of met de invoering van een Onvoorwaardelijk Basisinkomen (OBi) de sociale zekerheid in hun staat verbeterd kan worden.

Doel

Op lange termijn: het onvoorwaardelijk en persoonlijk recht van iedereen in de EU te erkennen op alle basisvoorzieningen die hij/zij nodig heeft om zoals in de Europese verdragen is vastgelegd als volwaardig burger van de samenleving te kunnen leven en dit door middel van een OBi te waarborgen.

Op kortere termijn: het stimuleren door de EU van initiatieven zoals “Pilotstudies” (Art 156 TFEU)[i] en “Onderzoek naar de mogelijkheden van verschillende modellen voor een OBi” (EP resolution 2010/2039(INI) §44)[ii]

 

Lees verder via basisinkomen.eu