UBI is de oplossing voor stress – “en burn-out”

Het universeel basisinkomen (UBI) wordt wel eens beschouwd als schadelijk voor de arbeidsmarkt, maar als bestrijder van stress en burn-out blijkt duidelijk het nut voor de economie.

stress

Het universeel basisinkomen (UBI) wordt wel eens beschouwd als schadelijk voor de arbeidsmarkt, maar als bestrijder van stress en burn-out blijkt duidelijk het nut voor de economie, betoogt Joop Böhm in een gloednieuw stukje.

De Telegraaf komt in de krant van woensdag 14 februari 2018 met een verontrustend artikel van anderhalve pagina waarin de werkdruk in ons land aan de kaak gesteld wordt. Wendela Hooftman, onderzoeker bij TNO constateert dat we ons absoluut zorgen moeten maken over stress op het werk. TNO publiceert samen met het CBS de nieuwste stresscijfers. Het probleem moet zeker niet erger worden dan het nu al is.

stressEen drietal psychologen geeft hun mening. Het is verleidelijk om stress te negeren, maar te veel mensen bezwijken uiteindelijk onder de permanente druk. Paul de Bruijn benadrukt: “Zeker in de zorg en het onderwijs maken mensen elkaar gek door steeds hogere eisen te stellen. Het is duidelijk dat de prestatiedwang zijn tol eist.”

In de Stelling van de dag  wordt een dag later teruggekomen op het verschijnsel onder de kop Groeiend aantal burn out klachten verontrustend. Terecht wordt opgemerkt: Stress ziet men vaak niet, totdat de bom barst en we bij de dokter belanden. Stress is één van de grootste schadeposten van de economie.

Een belangrijke oorzaak die te berde wordt gebracht is de angst om zijn baan te verliezen. Flex- en nulurencontracten zorgen voor onzekerheid en dragen bij aan de toenemende stress: Het nooit meer zeker zijn of je morgen nog werk hebt en daardoor staat ook de privésituatie op losse schroeven.

Psycholoog Jeffrey Wijnberg, columnist bij De Telegraaf, geeft een analyse van zijn stelling: Bizar hoge eisen van de moderne tijd leiden tot burn-out. Hij schrijft: “Een burn-out heeft altijd één en dezelfde oorzaak: langdurig geestelijke overprikkeling en emotionele overbelasting.” – “En dan grijpt het brein in: tot hier en niet verder. Telefoon uit, computer uit, televisie uit; en geen bezoek. Pas weer heel voorzichtig en langzaam beginnen als de batterij weer is opgeladen. Na een paar maanden of zo.”

HET middel om de werkdruk te verlagen en sociale zekerheid te verschaffen is de invoering van een Universeel Basisinkomen dat hoog genoeg is voor een onbekommerd bestaan. Het maakt mensen minder afhankelijk van werk en maakt ook de invoering van een kortere werkweek mogelijk.

Andere voordelen die het biedt zijn: een rigoureuze vermindering van de schrijnende sociale ongelijkheid en uitbanning van armoede. Het biedt mensen de vrijheid hun leven in te delen naar eigen goeddunken. Eindelijk kan dan de bureaucratie worden teruggedrongen die mede oorzaak is van onze verloederende samenleving.

Joop Böhm
Amersfoort, 17 februari 2018.