UBIE: Europees Burgerinitiatief en Europese verkiezingen

Verslag UBIE weekend Boedapest 23-25 november 2018: het komende Europees Burgerinitiatief en de Europese verkiezingen in mei 2019 op de agenda.

UBIE

UBIE

 

Vrijdag 23 november begon het UBIE weekend in het prachtige Boedapest met een goed bezochte conferentie (zo’n 100 personen). Er waren veel lokale politici en veel mensen uit de Hongaarse basisinkomen beweging aanwezig. Ook de pers was present. Het aankomende Europees Burgerinitiatief en de Europese verkiezingen in mei 2019 bepaalden de agenda. Hierbij het verslag van Hilde Latour, bestuurslid Vereniging Basisinkomen.

 

 

De conferentie was deels in het Hongaars en deels in het Engels, met een geweldige tolk, die live de vertaling deed.

Vrijdagavond werd de discussie over het Europees Burgerinitiatief voorbereid: waar moet het aan voldoen om geregistreerd te worden? Wat is het mandaat van het Europees parlement met betrekking tot het basisinkomen? Wat blijft wettelijk gezien bij de landen zelf? Een vrij technische discussie dus.

Zaterdag stond in het teken van het zoeken naar overeenstemming over de vijf verschillende voorstellen voor een Europees Burgerinitiatief. De vijf voorstellen werden eerst in kleine groepjes besproken, waarna er een plenaire terugkoppeling plaatsvond, zodat iedereen alle aangedragen voors- en tegens van ieder voorstel goed in beeld had.

Proposal: Support ECI – aanbeveling, aanmoediging en steun van EU voor volledig basisinkomen door lidstaten
Proposal: Child Basic Income – kinderbijslag in alle lidstaten
Proposal: EU-wide pilots – experimenten op Europees niveau
Proposal: Eurodividend – eurodividend invoeren
Comprise Proposal Core Group – basisinkomen voor alle Europeanen vanuit EU ter hoogte van de armoedegrens van het armste Europese land, waarbij de lidstaten worden aangemoedigd dit aan te vullen tot aan de armoedegrens van hun eigen land.

Na de discussie werd er een peiling gedaan voor de steun voor de verschillende voorstellen. Zoals te verwachten, was er geen unanieme overeenstemming, maar het eerste voorstel had duidelijk de meeste steun en ook de minste mensen die echt tegen waren (24 voor, 10 neutraal, 6 tegen). Op de tweede en derde plaats stonden respectievelijk voorstel nummer 5 en 4).

Passend bij de opluchting, die er in de groep gevoeld werd, dat er na twee jaar discussie eindelijk met een voorstel aan de slag gegaan kon worden, sloot de avond met een Hongaarse maaltijd en zigeuner muziek.

Zondag 25 november stond de planning van de campagne op de agenda. Echter: de ochtend begon met de mededeling van de voorzitter dat de volgende Algemene Ledenvergadering (waarschijnlijk in maart in Brussel in verband met de Europese verkiezingen) de keuze nog wel formeel moet bevestigen. In Göteborg, Zweden was dat namelijk besloten:

“Following an in-depth debate of the proposals for a suitable subject for a new European Citizens’ Initiative (ECI), the General Assembly decided to postpone the decision for further discussion at 2-days workshop to be organised by the Executive Committee *with a final decision at the next General Assembly*. (14 in favour, 2 against, 8 abstensions).”

Dit was voor velen niet duidelijk geweest en schiep nogal wat verwarring. In twee groepen werd vervolgens de campagne voor zowel het Europees Burgerinitiatief voorbereid als de campagne voor de Europese verkiezingen. Over beide campagnes zullen de werkgroepen via UBIE nog communiceren.

2019 is dus een belangrijk jaar voor het basisinkomen op Europees nivo. Wil je meestemmen over de strategie van UBIE met betrekking tot het Europees Burgerinitiatief en/of de Europese verkiezingen? Dat kan als je lid bent van UBIE.

Hilde Latour, bestuurslid Vereniging Basisinkomen
Boedapest, 23-25 november 2018