UBIE London: geen hoogmis-wel passie!

Van 24 tot 26 maart 2017 kwam ‘Europa’ bij elkaar in Londen. Uit de meest uiteenlopende landen, van Portugal tot Zweden en van Hongarije tot het Verenigd Koninkrijk waren vertegenwoordigers van de nationale basisinkomen verenigingen bij elkaar gekomen.
Diverse onderwerpen werden besproken en waren interessante presentaties.

Wat mij opviel was, dat er vooral veel jonge mensen aanwezig waren, naast een groot aantal nieuwe. Een drietal jongeren was bezig met een PhD over het basisinkomen! Zij konden boeiend vertellen over de meest relevante variabelen om tot de invoering van een basisinkomen te komen.

De sessies begonnen met een introductie van verschillende landen over de stand van zaken. Achtereenvolgens: Portugal; Spanje; Nederland; Frankrijk; Oostenrijk en Duitsland.
Het UBIE-bestuur had daartoe een kerk kunnen gebruiken en er waren, misschien ook wel om die reden veel ‘toevallige’ bezoekers. Ik heb, op verzoek, iets verteld over de pilots in Nederland.

Er werd door elke presentator met gedrevenheid gesproken en hoewel we er nog niet zijn, is de internationale beweging aan het groeien en vindt er onder de bevolking van de verschillende landen steeds meer gehoor voor het OBi. Dat is werkt natuurlijk inspirerend en stimulerend. De toekomst van Europa ligt voor een belangrijk deel dan ook in onze handen!!!

Ook zijn er nieuwe bestuursleden gekozen voor het UBIE-bestuur.
http://basicincome-europe.org/ubie/2017/03/new-ubie-board-elected-at-london-gathering-2017/
Een volledig verslag van 3 dagen congres in Londen volgt nog.

Willem Gielingh, 2 april 2017