Uitgebreide literatuurlijst over Basisinkomen

santensIn de loop der jaren is er veel geschreven over Basisinkomen, maar een uitgebreide literatuurlijst ontbreekt voor Nederland.

Voor het Engelstalige gebied heeft de Amerikaan die zijn eigen basisinkomen heeft gecrowdfund een lijst samengesteld over boeken die met het basisinkomen te maken hebben.

Het is een uitgebreider lijst en Scott zal de lijst bijwerken als er nieuwe boeken worden vrijgegeven. Als u een boek hier niet ziet en denk dat het moet worden opgenomen, laat het hem weten zodat hij het kan toevoegen.

https://medium.com/basic-income/the-big-library-books-about-basic-income-b9763071b987

https://medium.com/basic-income/the-big-library-books-about-basic-income-b9763071b987

http://www.scottsantens.com/

Op onze eigen website kun je diverse geschriften vinden via https://basisinkomen.nl/category/bibliotheek/