Webinar: “Naar een crisisbestendige arbeidsmarkt”

Leren van de crisis, dat kan, ook met WERK en INKOMEN.
Sturen aan de ARBEIDSMARKT, speuren naar kansen met basisinkomen.
Twee of meer deskundigen scherpen hun visie aan elkaar en kijken vooruit.
Aangevuld met een video en een verslag.

Dit was een uitnodiging deel te nemen aan het Webinar: “Naar een crisisbestendige arbeidsmarkt” op a.s. donderdag 3 juni om 20:00.
Inmiddels aangevuld met berichten over het webinar, zie onderaan dit bericht.

Beleid voor de arbeidsmarkt is een moeilijke puzzel die alsmaar in beweging is. Toch doen we een poging samen met twee deskundigen:

Beide houden een korte inleiding op hun visie. Daarna spreken zij met elkaar over hun visies en reageren zij op vragen hierover van de aanwezigen. Het gesprek wordt geleid door Bert Veenstra, de voorzitter van de PvdA-Netwerkgroep Basiszekerheid.

Op a.s. donderdagavond 3 juni om 20:00 kun je meedoen via deze  link: (Aanmelden is fijn maar niet persé nodig, er kunnen max. 100 mensen meedoen.)

Dit Webinar zal worden opgenomen en later via YouTube te zien zijn, incl. de chat zonder de namen.

Meer details:

  • Paul de Beer is hoogleraar Arbeidsverhoudingen aan de UvA en AIAS-HSI en redacteur van S&D.
  • Michiel van Hasselt is socioloog, was universitair docent, adviseur bij vakbond en politiek.
  • Meer info:  ‘Basisinkomen en arbeidsmarkt’  en ‘Een halve eeuw arbeidsmarkt’ (21 pag.).
  • De PvdA Netwerkgroep Basiszekerheid wil een platform bieden aan PvdA-leden die willen samenwerken om te komen tot praktische oplossingen voor basiszekerheid als fundament van ons toekomstige sociale zekerheidsstelsel. Het bieden van zekerheid van werk en inkomen, niet noodzakelijkerwijs aan elkaar gekoppeld, behoort tot de kernwaarden van de sociaaldemocratie. Graag tot ziens, komende donderdagavond,
    namens het kernteam van de PvdA Netwerkgroep Basiszekerheid,

Bert Veenstra, Hans Lindeijer, Frans Vermoed en Bauke van de Weerde, mei 2021

Over het webinar is inmiddels de volgende informatie beschikbaar: