Het ultieme voorbeeld van een universele welvaartsstaat is een basisinkomen (2005)

Het ultieme voorbeeld van een universele welvaartsstaat is een basisinkomen: een uniforme uitkering aan iedere volwassene. Het voordeel van een basisinkomen is dat het eenvoudig is uit te voeren omdat de overheid geen informatie nodig heeft over wie er wel of geen recht op heeft. Ze hoeft daarom geen inbreuk te doen op de privacy van mensen en rechtsgelijkheid is gegarandeerd. Universele regelingen zoals een basisinkomen hebben bovendien als voordeel dat iedereen ervan profiteert waardoor het politieke draagvlak doorgaans groot is

 Uit:
Naar een toekomstbestendig stelsel voor arbeidsmarkt en sociale zekerheid (2005)

CPB bijdrage ten behoeve van het seminar over de kabinetsnotitie “Nieuwe accenten op het terrein van werk en inkomen”, georganiseerd door de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer.

Kopie:
naar-een-toekomstbestendig-stelsel-voor-arbeidsmarkt-en-sociale-zekerheid.pdf