Universeel basisinkomen is eenvoudiger dan het lijkt

Basisinkomen is eenvoudig te realiseren met kwantitatieve versoepeling. Geld van een speciale bank tegen schuldbewijzen.
Mensen geld geven om dingen te kopen zorgt ervoor dat onbenutte economische capaciteit geactiveerd wordt.
Mensen kunnen het geld ook gebruiken om schulden af te lossen.

Ellen Brown, advocaat in de USA en voorzitter van het Public Banking Institute publiceerde op 27 december 2018 een lang artikel in de Truthdig newsletter met als titel Universal Basic Income Is Easier Than It Looks.
Johan Horeman maakte daarvan een beknopte samenvatting:

Universeel basisinkomen is eenvoudiger dan het lijkt

In het kort komt het erop neer dat een basisinkomen eenvoudig te realiseren is zonder dat het tot inflatie leidt. Dat kan met de zogenaamd kwantitatieve versoepeling. Geld van een speciale bank tegen schuldbewijzen.
Mensen geld geven om dingen te kopen die ze nu niet kunnen kopen zorgt ervoor dat onbenutte economische capaciteit geactiveerd wordt. Op die manier komen mensen aan het werk die dat nu niet kunnen vinden. Zo kunnen bedrijven en mensen hun schulden aflossen.
Mensen die minder onvervulde behoeften hebben kunnen het geld gebruiken om schulden af te lossen. Daardoor verminderen hun schulden en die van het land.
Rentelasten leiden tot nu toe tot steeds terugkerende crises in conjunctuurcycli. Dat kan worden opgelost door schuldfeesten te houden waarin schulden worden kwijt gescholden. Maar dat kan ook voor landen door schatkistpapier op te kopen en bij de centrale bank te bewaren.
Door zoveel geld te laten circuleren als past bij de productiecapaciteit hoeft er geen inflatie op te treden. China wordt als voorbeeld genoemd in het artikel van Ellen Brown.
Het Roosevelt Instituut geeft met een langetermijntrend uit het verleden aan dat dit kan.
Bedrijven hebben koopgrage klanten nodig om te produceren.

Nu handelt de FED tegen het belang van de economie in door de rente te verhogen. Er zijn nog zoveel mensen zonder werk. 7,6% is het dubbele van de officiële cijfers terwijl er eigenlijk 21% werkloosheid is als je alle ontmoedigde werknemers meetelt (allemaal gegevens betreffende de USA). De volledige capaciteit van de economie wordt nog lang niet benut.

31 december 2018