Tegenlicht #meetup: Vakbond van Morgen: Samen voor het basisinkomen!

living staffDe sociale zekerheid van een groot deel van de werkende mens staat onder druk. Vast werk wordt flexibeler. Automatisering en robotisering zullen menselijk werk steeds meer verdringen. Hoe moet de werkende mens zich de komende jaren organiseren en wat is de nieuwe onderhandelingspositie?

Na aanleiding van VPRO’s Tegenlicht worden er door het land Meet Ups  georganiseerd. Het is een prima gelegenheid om op deze Meet Up’s de relatie tussen vakbond en basisinkomen ook naar voren te brengen en te benadrukken. Dit zal zeker vruchten afwerpen.

Het gaat hierbij om de toekomst van de vakbonden en de relatie met het basisinkomen.

Er zijn  punten om naar voren te brengen:

  1. De huidige arbeidssituatie met o.a. zzp’ers tegen wil en dank, die ook nog eens geen sociale zekerheid kunnen opbouwen voor zichzelf  zal er in de toekomst ook weer anders uit gaan zien. Zeker als het basisinkomen een feit is. Hoe precies weten we nog niet dat er verschillende collectieven zullen ontstaan als coöperatie of associatie of anderszins lijkt zeker.
  2. dat de toekomst van de vakbeweging juist door achter het gegarandeerde basisinkomen te gaan staan verzekerd zal zijn omdat zij dan solidariteit betuigt met iedereen in de samenleving en niet alleen hun eigen kliekje en dat de vakbeweging dan minstens even hard nodig is als vroeger om de solidariteit onder de werknemers te bevorderen en zo de onafhankelijkheid ten opzichte van hun werkgever waar te maken. Want zonder solidariteit valt de hele onderhandelingspositie van een werknemer in het water. Voor hem of haar tien anderen als haar/hem de arbeidsvoorwaarden niet aanstaan maar anderen zich daar niets aan gelegen laten liggen
  3. dat het gegarandeerde basisinkomen  er niet komt als alle voorstanders er niet als een mens achter gaan staan en zo druk uit gaan oefenen op de bestuurders van ons land.

Bij de vakbond komt het woord basisinkomen steeds vaker over de lippen van mensen die zicht uitspreken en zich voorstander van een basisinkomen verklaren.

De voorzitter van Vereniging Basisinkomen heeft contact gemaakt met een lid van het dagelijks bestuur van de FNV en vertegenwoordigers van de nieuwe jongerenstroming in de FNV.  Zij zeiden contact met mij op te zullen nemen voor een afspraak.

In de hoop dat enkelen of velen acte de presence zullen geven

De meetups zijn te vinden in de kalender http://basisinkomen.net/obi/calendar/

De uitzending van Tegenlicht “Vakbond van Morgen” hier te volgen:
http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2015-2016/vakbond-van-morgen.html