Vakbond voor een onvoorwaardelijk basisinkomen

Kurt Regotz, president van de op één na grootste vakbond in Zwitserland, SYNA, zegt het volksinitiatief voor een onvoorwaardelijk basisinkomen zijn steun toe.

 Beste Zwitsers, zeer geachte dames en heren,

Ik neem de vrijheid in mijn dialect te praten. Ik ben erg blij dat ik hier kan zijn.

De vakbond Syna heeft zich 6 jaar geleden afgevraagd, wat haar rol is in een geglobaliseerde wereld. En we hebben ons afgevraagd, is er een sociale toekomst? Of hebben wij een wereldwijde crisis? De wereldwijde crisis hebben wij sindsdien ondervonden.

De rol van de vakbonden, wat wij te doen hebben, dat konden wij niet precies definiëren. We konden ook geen kant-en-klaar recept voorleggen hoe een rechtvaardiger wereld van morgen er uit moet zien.

Maar we hebben vaste grond gevonden; we hebben gezegd: wij als vakbond, wij schromen niet om utopieën te formuleren en te bespreken en we nodigen onze leden uit om tegen de stroom in te denken en te handelen.

Het principe hebben wij overgenomen, omdat wij op het laatste congres gezegd hebben: wat kunnen wij bijdragen aan een rechtvaardiger wereld, waar de mens centraal staat en niet de economie? En wij hebben gezegd, toch, het idee, het idee van een onvoorwaardelijk basisinkomen, dat is iets, dat wij bespreken willen.

 

Wij hebben dat 2 jaar geleden met verkoopsters, met verpleegsters, met metselaars, met meubelmakers, met schilders besproken, en die hebben gezegd: ja, wij als vakbond, wij willen het idee verder doordenken. Wij zijn bij het congres tot de conclusie gekomen: ja, het onvoorwaardelijk basisinkomen is iets, dat wij verder ondersteunen willen.

Het initiatief willen wij bepleiten. Omdat wij zeggen: de positie van de werknemer wordt versterkt. Het onaangename werk, het tot nu toe slechte werk, zal onvermijdelijk beter betaald worden. Mensen worden bevrijd van hun angst om hun bestaanszekerheid. De waardigheid van het individu zal meer gerespecteerd worden.

En dan kom ik op iets terug, wat Albert Jörimann gezegd heeft, hij heeft gezegd: de vakbond erkent het recht op arbeid.

Het recht op arbeid, of zoals wij als vakbond gezegd hebben: ons doel is volledige werkgelegenheid. We moeten vaststellen: misschien moeten wij als vakbond ons doel van volledige werkgelegenheid opnieuw definiëren. Misschien moeten wij zeggen: volledige werkgelegenheid is niet, dat iedereen betaald werk doet waarmee je in je levensonderhoud kan voorzien, maar volledige werkgelegenheid is, dat ieder in deze wereld zo leven kan, zoals hij of zij dat graag zou willen.

Applaus.

En een meer essentieel punt voor ons als vakbond is ook: wij willen wat wij bereikt hebben niet in gevaar brengen. Wij hebben goede sociale verzekeringen. Wij willen ook dat die in de toekomst goed functioneren. Een onvoorwaardelijk basisinkomen, dat is het fundament. De basis waarop onze sociale verzekeringen gebouwd zijn.

Het onvoorwaardelijk basisinkomen maakt echter voor diegenen, die op een bepaalde tijd op hulp en ondersteuning aangewezen zijn, mogelijk dat ze niet op de knieën hoeven te gaan, dat ze daarom niet hoeven te bedelen, maar dat zij rechtop verder kunnen gaan en de juiste weg voor hun toekomst kunnen vinden.

Het onvoorwaardelijk basisinkomen zal ons in staat stellen om een maatschappij te vormen, die wat rechtvaardiger is. Een maatschappij die de mens en de waardigheid van de mens centraal stelt.

En wat voor ons als vakbond natuurlijk ook nog belangrijk is, is het principe, dat het algemeen belang, het welzijn van allen, als opperste wet geldt. In die zin zal SYNA, als de op één na grootste vakbond in Zwitserland, het initiatief mee ondersteunen, en wij zullen in alle regio’s het verzamelen van handtekeningen ondersteunen.

En wij hopen, het enthousiasme voor een beter Zwitserland over te brengen.

Applaus.

Zürich, Schiffbau, 21 april 2012.

Zie http://www.bedingungslos.ch/

Vertaling: Florie Barnhoorn (VBi)