Vakbonden verliezen hun positie en zijn dus tegen basisinkomen

Als vakbonden ook opkomen voor anderen dan hun traditionele achterban (betaalde arbeiders) kunnen deze tegenwicht blijven bieden tegen plannen van ‘rechts’ om de leefomstandigheden van de minstbedeelden te verslechteren.

Het aantal argumenten om een basisinkomen in te voeren is groot.
Er zijn ook tegenwerpingen maar die kunnen we prima weerleggen.
Klik hier voor het overzicht.
Jouw reacties of aanvullingen zijn van harte welkom en je kunt ze via het contactformulier naar ons verzenden.

Onderstaand komt een vaak gehoord bezwaar aan de orde

Vakbonden verliezen hun positie en zijn dus tegen basisinkomen

Toelichting tegenwerping
Vakbonden verliezen hun positie en zijn dus tegen.
Buiten de directe werkgelegenheid en machtspositie van degenen die daar werken, wordt ook gesteld dat met het afbreken van de vakbond er geen tegenwicht meer is tegen plannen die ‘rechts’ in de toekomst zal bedenken om de sociale zekerheid af te breken. Het resultaat van ruim een eeuw sociale strijd wordt daarmee vernietigd.
Deze argumenten hoor je bij een aantal linkse Vlaamse auteurs. In Nederland leven deze argumenten bij velen in de SP.

Weerlegging tegenwerping
De geschetste weerstanden bij de vakbonden leven inderdaad, maar het is maar de vraag of deze sterk overheersen.
De bestaansonzekerheid in onze huidige maatschappij gaat ook leden van de vakbond niet in de koude kleren zitten. We  zien we zowel bij FNV as CNV discussies over basisinkomen. De voorzitter van de Unie is een verklaard voorstander van basisinkomen.
Als vakbonden zich omvormen tot een organisatie die ook opkomt voor anderen dan hun traditionele achterban (betaalde arbeiders) kunnen deze tegenwicht blijven bieden tegen plannen van ‘rechts’ om de leefomstandigheden van de minstbedeelden te verslechteren. De bonden kunnen dan  alle energie in die overgebleven kwesties kunnen steken, omdat de basisstrijd al gestreden is. Overigens kunnen daarvoor ook nieuwe organisatievormen ontstaan, ook via de sociale media.
Angst dat rechts de absolute macht grijpt en de minstbedeelden zal afknijpen is overdreven – voor grote veranderingen is ook steun van het midden nodig en dat vereist gematigdheid.


Argument It1
Invalshoek Belangen
Oorspronkelijke publicatie op deze website in 08. Bezwaren basisinkomen: Belangen