Van duaal basisinkomen naar AOW vanaf 18 jaar en burgerinitiatief ROBIN

Het boekje van Michiel van Hasselt over duaal basisinkomen is inmiddels uitverkocht, maar als PDF verkrijgbaar.
Michiel werkt zelf inmiddels aan het FNV idee om een soort AOW vanaf 18 in te voeren, en aan een nieuw burgerinitiatief Realiseer Onvoorwaardelijk Basisinkomen In Nederland (ROBIN).

Het boekje uit 2016 “Democratie doe wel: BASISINKOMEN.NL” is uitverkocht, maar op de website van de VBi (Vereniging Basisinkomen) is nu de hele tekst toch te vinden als gratis downloadbare PDF.
Mijn denken over hoe we in Nederland basisinkomen kunnen verwerkelijken heeft intussen niet stil gestaan, zie hieronder.
Maar de tekst uit 2016 blijft interessant, omdat die als geen ander een volstrekt onvoorwaardelijk basisinkomen OBI (Onvoorwaardelijk BasisInkomen) toont dat blijvend betaalbaar is voor de overheid (en voor de werkgevers die naast de normale CAO lonen aan hun werknemers ook dit OBI moeten uitbetalen en dan via een aangepaste CAO gecompenseerd kunnen worden).

De volgens mij ingenieuze constructie in “Democratie doe wel” werd door menigeen (ook in de VBi) te ingewikkeld gevonden en het OBI werd niet benut om bij de Nederlandse werknemers hun achterblijvende koopkrachtontwikkeling te repareren. Daarom ben ik nu ook geporteerd van een iets ander basisinkomen dat we binnen de FNV bediscussiëren – AOW vanaf 18 jaar. Dit is niet volstrekt onvoorwaardelijk maar biedt wel de werknemers een koopkracht stijging die uitstijgt boven wat de CAO kan regelen, terwijl verhoging van progressieve (loon)belasting ook dit basisinkomen op AOW-niveau blijvend betaalbaar maakt voor de overheid.

Bij politieke partijen is mijn boekje niet geland, ze dachten Democratie doe niet basisinkomen.nl. Alleen de Vrijzinnige Partij had in 2017 basisinkomen prominent in haar programma, maar zonder de ingenieuze financiering en dus met de CPB kwalificatie dat de overheidsfinanciën onhoudbaar zouden worden. Het hierop volgende electorale fiasco van die partij plus de onwil van andere partijen om OBI in hun programma op te nemen bracht mij op het idee om het OBI nu niet meer direct in de partijpolitiek te willen brengen maar in een nieuw soort voorportaal van de partijpolitiek, het burgerinitiatief ROBIN dat in september 2018 van start gaat.

ROBIN (“Realiseer Onvoorwaardelijk Basisinkomen In Nederland”) is een vereniging in oprichting waarin burgers zoals jij, ik en vele andere politiek geïnteresseerden kunnen delibereren over wat nu het beste plan voor toekomstig Nederland is – niet alleen over basisinkomen maar ook over de andere issues zoals belastingen, vergroening en arbeidsmarktbeleid. AHMAS: alles hangt met alles samen. ROBIN wil een model verkiezingsprogramma maken en mettertijd publiekelijk aanbieden aan de partijen die meedoen aan de komende tweede kamer verkiezingen.
Dit initiatief is bedacht na de mislukte poging van de Vrijzinnige Partij om in 2017 veel kiezers te winnen voor een programma dat invoering van onvoorwaardelijk basisinkomen.nl voorstelde. ROBIN zelf wil géén politieke partij zijn, maar wel invloed uitoefenen op (de programma’s van) oude en nieuwe politieke partijen, hen vragen om in hun komende verkiezingsprogramma’s veel van ROBIN’s Tien Punten modelprogramma over te nemen.
De vereniging ROBIN staat open voor iedere kiesgerechtigde burger, partijloos of partijlid, ongeacht diens politieke voorkeur. Zo’n vereniging is een novum in de Nederlandse politiek, noem het “beweging democratie 3.0”. Hierin kun je als burger zonder partijlid te zijn toch inhoudelijk politiek actief zijn. Of je ook effectief bent zal vooral afhangen van de kwaliteit van de deliberaties. We zoeken deelnemers van wie we deze kwaliteit verwachten, ja we nodigen je uit om mee te doen in ROBIN.
Als je geïnteresseerd bent, zend ik je daarover een document van 15 blz. graag toe. Stuur daarvoor een mail naar cives@ziggo.nl.
Kun je zien of je mee wilt doen à titre personnel als lid van ROBIN of als mede oprichter van ROBIN.

Michiel van Hasselt, 21 mei 2018.