Van een compenserende naar een emancipatorische sociale politiek in Europa

14 en 15 oktober 2011 in Wenen.

Op 14 en 15 oktober 2011 namen Wim de Heer en Leon Segers deel aan een symposium over sociale politiek in Europa en in het bijzonder het basisinkomen. Het symposium werd georganiseerd door:

 • Netzwerk Grundeinkommen und sozialer Zusammenhalt / BIEN, Oostenrijk, en
 • Attac Inhaltsgruppe Grundeinkommen, Oostenrijk.

Voor het symposium hadden zich 67 personen uit 16 landen ingeschreven: België, Denemarken, Duitsland, Estland, Frankrijk, Finland, Griekenland, Groot-Brittannië, Hongarije, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Slovenië, Tsjechië, Zwitserland.

Programma

Zaterdag 15 okt. ging het over het Europese Burgerinitiatief:

 • Gerald Häfner, EU-parlementslid, gaf een uiteenzetting over het Europese Burgerinitiatief:
 • Vanaf 1 apr. 2012 kunnen inwoners van de Europese Unie de Europese Commissie verzoeken een wetsvoorstel te maken of een initiatief te nemen over een bepaald onderwerp voor zover dat binnen de bevoegdheid en de taken van die commissie valt.
 • Hoewel de sociale en inkomenspolitiek onder de verantwoordelijkheid van de nationale staten valt en de Commissie/EU-parlement geen wet kan maken over het Basisinkomen, willen wij de Commissie oproepen al het mogelijke te doen om de invoering van een BI te bevorderen, op grond van het EU-Verdrag en het Verdrag over de Grondrechten:
 • Ieder mens heeft recht op een leven, waarbij een fatsoenlijk bestaan en deelname aan de samenleving onvoorwaardelijk verzekerd is.
 • De indieners moeten uit ten minste een kwart van de lidstaten komen. Het aantal indieners per lidstaat moet ten minste het aantal EU-parlementariërs van dat land zijn vermenigvuldigd met 750, voor Nederland dus minimaal 19.500 handtekeningen. (zie ook: http://www.europa-nu.nl/id/vic0cwmdfzf5/europees_burgerinitiatief).
 • Als er voor een initiatief tenminste 100.000 handtekeningen zijn bekijkt de Commissie of over het onderwerp een goed voorstel gemaakt kan worden. Dan weten de indieners of het zin heeft door te gaan.
 • Het verzamelen van handtekeningen moet via een website gebeuren.
 • Die website moet aan een aantal voorwaarden voldoen.
 • In Wenen hebben wij al over de tekst van de petitie gesproken. Daarna heeft een redactie van vier personen het geheel nader uitgewerkt. Ik heb daarop gereageerd met de mededeling, dat ik mij er helemaal in kon vinden en dat ik namens de VBI-Nederland de contacten met de initiatiefnemers zal onderhouden.
 • Ik zal Anka vragen de Duitse tekst van de petitie zoals die nu gereed is te vertalen, zodat iedereen er kennis van kan nemen.
 • Eind januari buigt de redactie zich over alle tekstvoorstellen die zijn binnengekomen en eind april 2012 zal er in Brussel een afsluitende bijeenkomst zijn wat betreft de tekst en de procedure.