Basisinkomen; Vechten tegen de bierkaai?

joop-bohmDe strijd voor een Onvoorwaardelijk Basisinkomen (OBi) is eigenlijk een strijd tegen de vooringenomenheid. De heersende mening staat als een huis en er is heel wat overtuigingskracht voor nodig om die mening aan het wankelen te brengen. Gebruik makend van e-mail als communicatiemiddel probeer ik keer op keer de politiek te interesseren voor het idee dat naar mijn mening de juiste weg is naar een betere samenleving. 

Op 5 december 2013 besloot ik de sterk toegenomen armoede en de kwestie vrij verkeer personen als aanleiding te gebruiken om de Leden van de Tweede Kamer weer eens op de heilzame effecten van een OBi te wijzen:

Armoede

In het digitale nieuwsblad Nu.nl van 3 december jl. heb ik gelezen:

 Armoede in Nederland sterk toegenomen In 2012 nam de armoede in Nederland evenals het jaar ervoor sterk toe. Dat concluderen het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in het Armoedesignalement 2013.   Volgens het Armoedesignalement hebben honderdduizenden Nederlanders te weinig geld voor eten en drinken, voor kleren en vakantie. Vooral ook wonen drukt op de uitgaven van de mensen met een klein inkomen.  De achterstand op huur of hypotheek groeit, aldus het CBS. Acht op de tien huishoudens met risico op armoede ondervindt directe financiële problemen en ziet zich steeds vaker genoodzaakt geld te lenen.

 Die armoede had voorkomen kunnen worden door tijdig een OBi (Onvoorwaardelijk Basisinkomen) in te voeren. Het OBi geeft immers iedereen voldoende inkomen voor een menswaardig bestaan.

Arbeidsmigratie

Regeringspartij PvdA stelt dat de ogen niet gesloten mogen worden voor de problemen met arbeidsmigratie.    Kamerlid John Kerstens laat weten dat Asscher zich niet moet laten ontmoedigen door de weerstand in de EU om de “zere plekken” van het vrije verkeer te bespreken. Hij wil dat de minister nadenkt over verdere stappen in de strijd tegen misstanden.

Arbeidsmigratie geeft geen problemen als een OBi is ingevoerd. Door te bepalen dat pas na een aantal jaren recht op een OBi ontstaat zullen arbeiders uit andere landen zich de eerste jaren moeten behelpen met kun inkomen uit arbeid (eventueel aangevuld met een OBI uit het land van herkomst). Voor ons land brengt dat de volgende voordelen:

  1. Het bedrijfsleven kan beschikken over goedkopere arbeidskrachten;
  2. De overheid bespaart rigoureus op sociale lasten;
  3. De Nederlandse arbeiders kunnen korter werken, omdat men al over een basisinkomen kan beschikken;
  4. De werkloosheid (het grootste probleem volgens minister Asscher) zal als gevolg daarvan afnemen.

Recessie

Uit het Nieuwsblad nu.nl citeer ik verder:

De effecten op armoede van de recessie die in 2008 inzette, accelereerden pas in 2011; vorig jaar ging het pas echt snel. Het CBS kwam uit op 664.000 huishoudens met ‘een kans op armoede’ in 2012. Dat is 9,4 procent van alle huishoudens.  In totaal moesten afgelopen jaar ruim 1,329 miljoen mensen rondkomen van een laag inkomen, aldus het CBS.

 Het OBi zal tevens de recessie bestrijden. Immers, de koopkracht stijgt fors als iedereen er een basisinkomen bij krijgt. Dat stimuleert tevens het consumentenvertrouwen, waardoor de woningmarkt weer op gang komt en de bouwnijverheid aantrekt. Daarom houd ik de politiek voor:

Heus, het OBi lost zoveel problemen op dat – voor wie nadenkt – de invoering ervan nog slechts een kwestie van tijd zal zijn. Waar onze samenleving thans al zwaar gebukt gaat onder de aanhoudende recessie mag het idee van een OBi niet langer worden genegeerd.  

 Joop Böhm, Amersfoort, december 2013