Veel belangstelling in Haren voor Zwitserse film Grundeinkommen-ein Kulturimpuls

Geraakt door het zien van deze film en het bezoeken van het wereldcongres in München, georganiseerd door Basic Income Earth Network (BIEN), heb ik samen met mijn zoon onze eigen netwerken in september uitgenodigd om, bij voldoende belangstelling, naar deze inspirerende film te komen kijken. Tot onze verassing hebben zich toen 63 mensen aangemeld. Studenten, academici, werklozen, alleenstaande moeders, ouderen, allemaal wilden ze wel wat meer weten over wat nu eigenlijk een onvoorwaardelijk basisinkomen(OBi) is.

We hebben een zaaltje gehuurd en een definitieve datum geprikt. We hebben voor een boekentafel kunnen zorgen; hebben foldermateriaal verzameld en we hoopten op een hoge opkomst. Zelf zijn we echter nauwelijks ingevoerd in het onderwerp en hebben de voorzitter van de Vereniging Basisinkomen, Ad Planken en de webmaster van basisinkomen.nl, Robin Ketelaars, uitgenodigd hun deskundige inbreng te geven op die avond.

Die avond, 29 november 2012, zijn er uiteindelijk 51 mensen naar de film komen kijken! Zij kregen, na een kort welkomstwoord van ondergetekende, een beknopt historisch overzicht van het OBi, verzorgd door Ad Planken. De film kende een pauze, waarin de bezoekers druk met elkaar in gesprek kwamen over hetgeen zij tot dan toe hadden gezien. Na afloop van de film was er gelegenheid tot vragen en/of opmerkingen. Helaas was er niet veel tijd meer om op een bevredigende manier met elkaar van gedachten te wisselen en omdat het al tegen half elf liep en de zaal dicht ging, hebben we de bijeenkomst noodgedwongen moeten afronden.

Enkele van de vragen/opmerkingen van toeschouwers waren:

  • Wanneer er nu (in het huidige systeem) verworven rechten zijn, die uitstijgen boven een eventueel te ontvangen basisinkomen, wat zijn dan de consequenties voor het huidige sociaal stelsel?
  • Gaan mensen dan niet juist meer kinderen nemen, omdat dat tenslotte extra geld in het laadje brengt?
  • En wat nu, wanneer andere landen niet een BTW-verhoging doorvoeren, hoe zit dat met dan het basisinkomen?
  • Nu is het al soms moeilijk om lager geschoolden aan werk te helpen, ziet dat er dan met een basisinkomen anders uit?

Deze vragen en de levendige gesprekken tijdens het napraten, zijn signalen dat het onderwerp ‘ertoe doet’. Een goede suggestie van één van de aanwezigen was de oproep, dat ieder in zijn eigen kennissenkring een vergelijkbare interesse peiling te doen en bij voldoende aanmeldingen een bijeenkomst over het OBi te gaan organiseren.

Wilt u meer weten over deze avond in Haren: clemens(.a.)gielingh.com willem(.a.)gielingh.com