Veel oplossingen lopen om de hete brij heen: basisinkomen

hete brij met oplossingen

Het lijkt net of iedereen om de hete brij heenloopt. Er komen telkens ideeën bovendrijven die problemen willen oplossen die zeer goed opgelost zouden kunnen worden met een basisinkomen. Een AOW voor jongeren als Algemene Ontwikkelings Wet of een nul-uren-WW voor flex-werkers. Allemaal oplossingen die zeer goed vervangen kunnen worden door een algemene invoering van een basisinkomen voor iedereen.

AOW voor jongeren

Naast de AOW voor ouderen, moet er ook voor jongeren een financiële steun komen. een zogenaamde Algemene OntwikkelingsWet (AOW). Dat stelt voorzitter Dennis Wiersma van FNV Jong.

Hij maakt zich grote zorgen over de slechte positie van jongeren op de arbeidsmarkt en het feit dat jongeren steeds moeilijker rondkomen. Daardoor zitten ze steeds meer thuis in plaats van dat ze zich verder ontwikkelen. Hij is bang dat de politiek het probleem niet op waarde schat en vindt dat er nu actie moet komen. „Bij de invoering van de AOW waren ouderen de armste bevolkingsgroep. Nu zijn dat jongeren, terwijl die ook nog eens voor de grootste uitdagingen staan.”

Wiersma stelt daarom een Algemene OntwikkelingsWet (AOW) voor. „In Nederland is het principe ingeburgerd dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Dan moeten jongeren dus ook ontzien worden. Het is nodig om als gemeenschap financiële steun te bieden zodat jongeren gestimuleerd worden om zich te blijven ontwikkelen. Dan zijn ze beter toegerust op de arbeidsmarkt. Veel jongeren zitten in flexcontracten, er zijn dan nauwelijks mogelijkheden je te ontwikkelen of bij te scholen, terwijl die er voor vaste werknemers wel zijn.”

http://www.spitsnieuws.nl/archives/binnenland/2012/09/begin-aow-voor-jongeren

DE FLEXWERK-OPLOSSING VAN FLORIJN: DE NUL-UREN-UITKERING

Bijstanders die flexwerk doen –en dat zijn er veel- kennen de ellende van de draaideur. Verdien je tijdelijk evenveel of meer dan je uitkering, dan vervalt deze. Ben je uit de uitkering, dan moet je weer de hele aanvraagprocedure doorlopen, inclusief de inspanningsperiode, om opnieuw een uitkering te krijgen. Een uiterst frustrerende toestand die positief ingestelde mensen ervaren als een straf op het verrichten van betaald werk.

Zijn oplossing heeft als werktitel de nul-uren-wwb. Zo’n nul-uren-uitkering houdt in dat als het recht op een uitkering voor een persoon is vastgesteld, deze uitkering ‘mee ademt’ met de inkomsten uit flex-arbeid. Als zo’n bijstander inkomsten verwerft die gelijk of hoger zijn dan de uitkering, draagt de gemeente niets bij. Zijn de inkomsten lager dan vult de gemeente aan en bij nul inkomsten heeft de bijstander recht op de gehele uitkering. De uitkering vervalt als iemand een vast contract krijgt.

Wethouder Marco Florijn (Werk, Inkomen en Zorg) vertelde tijdens het werkbezoek aan het Werkcafé -20 september-dat hij een oplossing heeft bedacht. Om die oplossing te laten werken moet wel de wet worden veranderd. Hij probeert daarvoor gehoor te vinden bij de partijen die nu bezig zijn een nieuw kabinet te formeren: zijn eigen Partij van de Arbeid en de VVD.

http://rotterdam.werkcafe.nl/page/de-flexwerk-oplossing-van-florijn-de-nul-uren-uitkering?xg_source=shorten_twitter