Veel sympathie van SP’ers voor basisinkomen!

IMG_7507Op 1 oktober 2015 was Finsterwolde in Oost-Groningen the place to be! Meer dan 50 mensen, waarvan het merendeel SP-lid, maar ook andere geïnteresseerden en een enkel PvdA-lid, waren nieuwsgierig naar wat een basisinkomen nu eigenlijk is en wat een SP-voorman, daar over te zeggen had.

Ad Planken, voorzitter van de Vereniging Basisinkomen, beet het spits af en gaf een korte maar heldere toelichting op het fenomeen basisinkomen. Naast een klein historisch uitstapje vanaf Thomas Moore (1515) en meer recent met Nobelprijswinnaars waaronder Jan Tinbergen, daagde hij Paul Ulebelt, Tweede Kamerlid van de SP, uit om stelling te nemen voor een fundamentele switch van ons huidige sociaal-economisch bestel. Paul Ulebelt op zijn beurt pleitte voor een radicale aanpak van de problemen zoals die er vandaag uitzien en waar veel mensen onder te lijden hebben. Hij stelde dat het idee basisinkomen weliswaar sympathiek klinkt en dat het het hart sneller laat kloppen, maar, zo zei hij, je zult toch ook echt ook je hoofd moeten gebruiken. En als je dat doet, dan blijkt het basisinkomen eerder de armsten nóg meer te treffen. Immers: wanneer je al het geld wat er nu ons sociaal zekerheidssysteem omgaat, deelt door alle mensen dan krijgt niemand meer dan cIMG_7512a € 760,-/maand. Ad Planken zei, dat de Vereniging daar natúurlijk niet voor kan zijn, dat met andere woorden het om iets anders moet gaan. De verschillen bleken groot te zijn tussen beide inleiders. Paul Ulebelt wil met zijn SP de problemen die er nú zijn aanpakken en niet wachten op een mooie toekomst. Wij zijn tenslotte een revolutionaire partij. Ad Planken strijdt met zijn vereniging voor een fundamentele verandering. De wereld verandert en ‘omdenken’ is pas echt revolutionair. Wij willen, anders dan de SP, geen mensen uitsluiten van een samenleving waarin we met elkaar willen en moeten leven. Telkens weer wat bedenken om een schrijnend probleem aan te pakken, is sympathiek, maar niet structureel.IMG_7515De vele vragen en opmerkingen uit de zaal verraadden grote betrokkenheid tot het onderwerp. Velen toonden zich voorstander van het laten onderzoeken van wat een basisinkomen zou kunnen betekenen en waarmee dat gefinancierd zou kunnen worden. Zou het dan rond dit punt exit zijn voor Paul Ulebelt, wanneer hij blijft volharden, terwijl de achterban er anders over denkt?

Over 1 ding waren beide sprekers het eens: beiden streven een menselijke samenleving na.

Conclusie: SP en Vereniging Basisinkomen zullen elkaar op dit punt vaker gaan spreken!