Velen doen aan coaching. Coach de coach.

Willem zag Arjen Lubach over de absurde toename van het aantal coaches.
Hij berekent wat dat kost, en idem voor psychiaters en psychologen etc.
Voor het overgrote deel betaald via de zorgkosten. Maar helpt het?
Begin toch eerst met een basisinkomen!

Willem is groot fans van Arjen Lubach. Op een scherpte humoristische manier worden misstanden vaak pijnlijk op tafel gelegd. Arjen Lubach gebruikt als banier/strijdkreet: En nu is het afgelopen! Willem vindt het knap, hoe je, vaak een gevoelig onderwerp, onder de aandacht brengt. In de uitzending van 29 maart 2022 ging het over coaching.

Er zijn nu bijna 100 duizend coaches ingeschreven bij de Kamer van Koophandel!
Vanaf 2013 een stijging van ruim 900%.

Natuurlijk haalt Willem zijn calculator er eens bij. Wat verdiend een coach? (En dan hebben we het niet over een voetbalcoach.) Een Coach in Nederland verdient gemiddeld € 3.620 bruto per maand. Salarissen variëren van € 3.080 (laag) tot € 4.165 (hoog).
Even een sommetje; 100 duizend X € 3.000X 12 = 3.6 miljard!!! En wie betaald dat? Niet schrikken.
Coaching wordt door een zorgverzekeraar vaak vergoed onder de noemer counseling, psychosociale hulpverlening of alternatieve behandelingen. Soms bieden verzekeraars (bijvoorbeeld Energiek) een aparte vergoeding voor coaching.

Nu heeft Willem kort geleden een blog geschreven met de titel Waarom kost een psychiater € 350 per uur?
Willem pakt zijn calculator er maar weer even bij:
In 2003 bedroeg het aantal geregistreerde psychiaters in Nederland 2.412. In 2018 is dat aantal met 54 % toegenomen tot 3.712. (30 okt. 2020). Dus 3.712 X € 500.000 = 1.8 miljard.
Bedenk een coach is geen psychiater en geen psycholoog. In de geestelijke gezondheidszorg werken maar liefst 16 duizend psychologen. Trouwens psycholoog is geen beschermd beroep, iedereen mag zich psycholoog noemen. Een psycholoog verdiend gemiddeld € 4.000 per maand. Dus 16 duizend x € 4.000 X 12 = 768 miljoen!

stressNou zou Willem dit alles nog niet zo erg vinden als de berichtgeving over de Geestelijke Gezondheid Zorg (GGZ) niet zo ernstig slecht is. De in en in trieste verhalen over Ggz-instellingen, de Jeugdzorg, de verslavingszorg, het aantal dak-thuislozen, de mensen in depressie en burn-outs. Dat is toch het werkterrein van coaches, psychiaters, psychologen? Als maatschappij geven wij vele miljarden uit om mensen in de problemen geestelijke ondersteuning te geven.

Maar Willem rekent nog even verder. De zoon van een kennis van een kennis werd opgenomen in een Jeugdkliniek. Een traject van 10 weken intensieve behandeling voor een psychisch probleem. Kosten € 25.000 per deelnemer (incl. kost en inwoning)………resultaat….???
De kliniek in dit voorbeeld neemt per jaar 900 jongeren op. Dat is ruim 22 miljoen voor één kliniek!

Willem, waar wil je heen met je calculator? Nou, de lezer weet wel dat Willem pleit voor een basisinkomen met als voorwaarden dat zorg en onderwijs gratis zijn.

Willem heeft nog een verhaal op zijn naam staan: Zou gratis misschien goedkoper zijn?
In dit verhaal ook de calculator gebruikt. We geven per jaar per gezin € 10.000 uit aan de zorgkosten. Willem twijfelt sterk of we dit geld wel nuttig besteden.

Willem is er van overtuigd dat we met een basisinkomen minder geestelijke gezondheidszorg, minder coaches, nodig hebben. Immers een groot deel van psychische nood is te wijten aan stress: armoede stress, energierekening stress, mantelzorg stress, werk stress, relatie stress, fraude beschuldiging stress, prestatie stress, opvoed stress,……….ruim vertaald: geld stress!

Wat mij ook steeds meer op valt zijn die reclames allemaal gerelateerd aan onze zorggelden. Het lijkt wel of iedereen in Nederland doof en slechtziend aan het worden is. We worden overspoeld met “gratis” gehoorapparaten en gratis brillen, ja zelfs de 3e bril gratis………..de Zorgverzekering betaald.
Nee, wij de maatschappij betalen. Ook trapliften, particuliere thuiszorg, bad er uit/douche erin, enz. Willem vraagt zich af welk deel er wordt gedeclareerd via onze zorgverzekeraars?

Dit verhaal lezende hoop ik dat u zegt; basisinkomen, waar wachten we nog op?

Willem de Graaff, april 2022