Verdeel en heers. Laat ons deze uitspraak vooral niet voeden!

chirstina-lambrecht-2012In sommige groepen woedt de discussie hevig: welke ideologie, welke strekking voor het Basisinkomen. Is dit wel de juiste benaming, cijfertjes, punten en komma’s….
Sta me toe om m’n eigen gedachtengangetje eventjes hierover op jullie los te laten. Eerst even voorstellen: ik vertegenwoordig België binnen het EBi voor het OBi. Dus graag wil ik mijn “mensen” aanmoedigen.

En ja, er zijn er die zich verzetten tegen dit initiatief en oproepen om geen steunbetuiging te geven. Gelukkig zijn er meer en meer mensen die het initiatief volmondig steunen.
Hoe vinden we een gulden middenweg en halen we met uitgestrekte hand de tegenstanders aan boord?
Ik heb daar zo mijn eigen ideetje over en houd het graag éénvodig. Het is voor mij gewoon een kwestie van het rechtvaardig herverdelen van de rijkdom.
En rijkdom, beste mensen, is er in Europa! 
Er is alvast de materiële rijkdom, gegenereerd door de automatisering, door de spitstechnologie, door robotica, door wetenschappelijke vooruitgang, door informatisering….
Er is ook de immateriële rijkdom, dankzij het enorme menselijke potentieel: creativiteit, vrijwilligerserk, kinderen opvoeden, zich inzetten voor de natuur, ondernemen, kunst, zorg dragen voor mijn naaste die ziek is of me nodig heeft om gelijk welke reden dan ook…

Al deze rijkdommen worden heel slecht herverdeeld, de immateriële rijdom zelfs afgeketst of geblokkeerd. En het is toch niet omdat we geen handelswaarden creëren dat we niet meetellen in de maatschappij?…

Het wordt dus dringend tijd dat we onze maatschappij “heruitvinden” en een andere richting uitsturen, een richting die echte sociale, maatschappelijke, culturele en milieu duurzame waarden hoog in het vaandel draagt.
Het wordt dus tijd dat we echte waarden loskoppelen van werken en geld…

Dit is mogelijk met het onvoorwaardelijk basisinkomen.
Natuurlijk zal het OBi niet alle crisis-problemen oplossen!

Maar het debat op zichzelf moedigt een mentaliteitsverandering aan: nadenken over het principe van het OBi en zich realiseren dat dit idee niet zomaar meer kan weggeschoven worden in het hoekje van de utopieën en dat, of we nu deze of gene ideologie aanhangen of die of die strekking verdedigen, de tijd gekomen is om een andere richting in te slaan!

Ik besef net als jullie allemaal, dat de weg nog lang is en we zullen nog meer dan eens struikelen…Europa maakt het ons niet gemakkelijk. Maar we mogen ons niet zomaar laten opslorpen door ideologische of tendenciële discussies, we mogen het doel niet uit het oog verliezen.

J Caesar zei: (de bella gallica) verdeel en heers. Laat ons deze uitspraak vooral niet voeden…

We hebben een objectief! (zie ook de tekst van het initiatief op de officiële site):
Op korte termijn vragen we aan de EU commissie om voorafgaande studies voor het OBi te coordineren en aan te moedigen om zo nieuwe emanciperende sociale voorwaarden in de unie te onderzoeken en te bereiken, op lange termijn moet dat dan het OBi zijn voor elke Europese burger!

We kregen dit “instrument” dat het EBi heet, door Europa aangereikt, laat ons er dus zo optimaal mogelijk gebruik van maken in de beste zin van onze mogelijkheden! Wanneer meer dan 1.000.000 mensen duidelijk van zich laten horen en Europa oproepen om van deze unie een boegbeeld te maken voor een meer rechtvaardige wereld, waarin elk het recht heeft op een plaatsje in de zon en waarin vooral de komende generaties, onze jongeren, het recht hebben op goede toekomstperspectieven, dan kan en mag Europa ons niet langer ontkennen.Democratie betekent ook: de stem van het volk, 1.000.000 voor Europa ‘en liefst nog veel meer) is de eerste inzet vandaag, voor een betere wereld morgen!

 

Auteur: Christina Lambrecht

Bron: http://www.facebook.com/groups/netwerkbasisinkomen/permalink/231169030361149/