Vereniging Basisinkomen bestaat 20 jaar, is er wat veranderd de afgelopen 5 jaar?

Dit jaar (2011) bestaat vereniging Basisinkomen 20 jaar, is er wat veranderd sinds het vorige lustrum? Alleen de webmaster heet Robin, maar de award is nog niet uitgereikt!

Symposium Basisinkomen Utrecht (19-1-2006)

Senator Nele Lijnen steekt Vereniging Basisinkomen hart onder de riem

Ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van de Vereniging Basisinkomen Nederland, werd op 19 januari 2006 in Utrecht een jubileumsymposium gehouden. Voorzitter Michiel van Hasselt verwelkomde er de ‘vriendinnen en vrienden’ van de Vereniging Basisinkomen en was zeer verheugd met de aanwezigheid van Senator Nele Lijnen van Vivant.

Nadat mede-oprichtster en voormalig voorzitter Saar Boerlage een ere-lidmaatschap met applaus kreeg toegewezen, leidde Wim De Boer, voormalig fractievoorzitter van GroenLinks in de Eerste Kamer, een geanimeerd forum met reflectie op 15 jaar gedachte- en beleidsvorming rond het Basisinkomen in Nederland.

Hoewel alle sprekers geloof houden in het ideaal van een basisinkomen, deelden ze ook in verschillende mate een zeker scepticisme over de realisatie ervan. Terwijl in de jaren ’90 de tijdsgeest tegen zat, is het in de laatste jaren heel stil geworden rond het idee van het Basisinkomen. Geen enkele politiek partij durft of wil er zich voor engageren. Nochtans staat bijv. voormalig Minister van Financiën Zalm achter het Basisinkomen concept, omwille van zijn eenvoud en efficiëntie.

Verschillende strategiën werden besproken om het Basisinkomen op de agenda te krijgen of op termijn te kunnen realiseren. Professor Arjen van Witteloostuijn, verbonden aan de Universiteit Antwerpen, gaf aan hoe de ‘regelgeving ecologie’ een organische weerstand vormt tegen een vereenvoudigde structurele ingreep die voor het duurzaam invoeren van het Basisinkomen nodig is. Pas in of na een crisis, is er kans om radicaal in te grijpen en heel wat heilige huisjes te laten sneuvelen. Nu niet…

Tijdens het debat nam Senator Nele Lijnen het woord en gaf in een kort betoog aan waarom Vivant in België durft te streven naar de invoering van een vrijheidsinkomen en hoe dit ook stapsgewijs zou kunnen gerealiseerd worden. Zij verwees hier o.a. naar de passage van de ‘hervorming van de personenbelasting’ zoals Guy Verhofstadt die bepleit in zijn Vierde Burgermanifest. De eerste onbelaste schijf van 500 euro kan op termijn de ruimte creëren voor een algemeen aanvaard basisinkomen op dat niveau.

Senator Nele Lijnen benadrukte tot slot het universeel karakter van het recht op een basisinkomen en haar motiverende woorden kregen een warm instemmend applaus.
Ter afsluiting van de vragen- en discussieronde, presenteerde Patrick Colemont het ‘succesje’ van het 540-euro-briefje als campagne-middel en suggereerde hij aan de Vereniging Basisinkomen om jaarlijks een ‘Recht Op BasisINkomen’ of Robin – award (cursivering van Robin) uit te reiken aan een bekende Nederlander die het basisinkomen promoot.

Tijdens de aansluitende receptie interviewde VPRO-reporter Micha Boers een aantal sprekers en gasten voor het Radio 1 programma ‘de Ochtenden’. Dit ‘Interview’-verslag kan u horen via www.ochtenden.nl, dinsdag, 23 januari 2007, 32:35 tot 41:40.

Verslag: Patrick Colemont

Geplaatst in 2011

Bron: http://www.nelelijnen.be/snelnieuws.cfm?snelnieuwsID=107