Vereniging Basisinkomen contributie 2018 herinnering

We zijn inmiddels op twee derde van het jaar 2018 gekomen. Tijd voor een tweede herinnering aan het feit dat de vereniging ook dit jaar van alle leden weer een financiële bijdrage naar draagkracht verwacht. Als je al contributie betaald hebt dan wil ik je daarvoor graag bedanken en mag je dit bericht verder negeren. Inmiddels hebben meer dan 120 leden een of meer betalingen gedaan. Dat is nog maar één vijfde van de leden. Mag ik aan alle leden die nog niet betaald hebben vragen dat in september alsnog te doen? Vanaf september zal ik als penningmeester persoonlijke herinneringen gaan sturen aan de leden die dan nog niet betaald hebben.

Voor leden die daarmee gelijk aan de slag willen gaan nog de gegevens:

  • Het lidmaatschapsbedrag is € 36,- per jaar
  • Mensen met een minimum inkomen betalen € 12,- per jaar
  • Zij die een inkomen van tweemaal modaal of meer hebben worden verzocht om jaarlijks
    € 60 over te maken

Wie meer kan bijdragen vragen wij dit zo veel als mogelijk te doen.

Met je bijdrage ondersteun je het idee van een basisinkomen. Het lidmaatschap van de
vereniging geeft je stemrecht op de vergaderingen, het recht op deelname aan alle
discussies en toegang tot de ledenforums.

Het rekeningnummer van de Vereniging Basisinkomen is:
IBAN: NL52TRIO 0391 2270 68, BIC: TRIONL2U

Alvast mijn hartelijke dank voor je bijdrage.

PS : Er loopt nog steeds een actie waarbij nieuwe leden een gratis exemplaar van het
boek ‘Gratis Geld’ van Rutger Bregman ontvangen. Wellicht ken je nog iemand die lid wil
worden.

Marten Kramer
Penningmeester