Vereniging Basisinkomen te gast in Duitsland

foto (9)Op 24 november 2013 was de VBi op uitnodiging van onze Duitse zusterorganisatie aanwezig tijdens een bijeenkomst van de Förderverein Grundeinkommen in Frankfurt. Mensen uit Hamburg, Berlijn, Kassel, München, Frankfurt, etc. waren daarbij aanwezig.

Doel van het bezoek was om er achter te komen hoe het Netzwerk Grundeinkommen in elkaar zit en werkt teneinde te kunnen beoordelen of een dergelijke opzet voor een (eventueel) te vormen Nederlandstalig Netwerk Basisinkomen werkbaar zou kunnen zijn.

Daarbij kwamen de o.a. de volgende vragen aan de orde: Hoe is de organisatie ontstaan; hoe ziet het netwerk eruit; op welke wijze krijgen de werkzaamheden vorm; hoe wordt het e.e.a. gefinancierd; welke relaties zijn er met de verschillende locale initiatieven, “de politiek”, de media en belangrijke mensen als Götz Werner en wat zijn de toekomstperspectieven?

De netwerkorganisatie kent ca 3.600 leden en zijn er meer dan 100 organisaties betrokken bij de werkzaamheden. Zij beschikken daardoor over een ruimer budget en kunnen daardoor met meer materialen en conferenties aan de weg timmeren.

De activiteiten krijgen veelal op op decentraal niveau gestalte en natuurlijk vooral ook in Berlijn, waar het Parlement vergadert. Veel jongeren zijn aangesloten bij een plaatselijk netwerk en wat natuurlijk in het oog springt zijn de vele (Duitstalige) publicaties over het Basisinkomen. Hun website laat een lange rij met boeken en artikelen zien. Zeer aan te raden deze site eens te bezoeken en kennis te nemen van het vele onderzoekswerk dat daar al verricht is: www.grundeinkommen.de

Ad Planken en Willem Gielingh hebben een goede indruk gekregen de werkzaamheden van onze oosterburen en zullen hun ervaringen gebruiken om deze binnen de VBi te bespreken en waar mogelijk binnen de eigen werkzaamheden te gebruiken.